Tlaky na mírně silnější dolar přetrvávají. Neoslabil je ani včerejší Fed či pokles delších tržních sazeb. Vliv na kurz tak patrně má tržní sentiment ve znamení averze k riziku. Rizikově averzní nálada a silnější dolar představují rizika slabších měn regionu. Koruna po včerejším krátkém prolomení 26,00 za euro oslabila nad 26,10 za euro.

Nové online školení Security Awareness Training uzpůsobuje výuku potřebám zaměstnanců

Společnost Kaspersky představila své nové online školení Kaspersky Adaptive Online Training, které vytvořila společně s platformou Area9 Lyceum. Toto řešení vytváří výukový plán zaměřený na kybernetickou bezpečnost, který je uzpůsobený vzdělávacím potřebám každého jednotlivého uživatele. Jeho obsah čerpá z dlouholetých zkušeností s bojem proti kyberkriminalitě společnosti Kaspersky a zároveň vychází z nejmodernějších výukových technik a postupů.

Školení zaměřené na zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti je důležité pro všechny zaměstnance, kteří díky němu budou při práci s počítačem lépe chráněni. Spousta firem se ale potýká s tím, že zvolené školení nepřináší požadovaný efekt. V průzkumu, který si nechala Kaspersky vypracovat, uvedlo 37 % firem, že jejich zaměstnanci absolvovali alespoň nějaké školení zaměřené na kyberbezpečnost. Avšak pouze 13 % z nich uvedlo, že se zatím nesetkaly s žádným kyberbezpečnostním incidentem, který způsobili zaměstnanci.

I když zaměstnanci absolvují školení, v praxi pak stále dělají chyby, na které je lektor upozorňoval. Je tomu tak proto, že nedostali šanci si získané informace pořádně uchovat a procvičit. Dokládají to data z řady průzkumů – účastníci jednohodinového školení například hned následující den zapomenou 50 až 80 procent informací, které se předchozí den naučili. Po 30 dnech si pak vzpomenou pouze na dvě až tři procenta z celé přednášky. Zároveň ale zaměstnanci uvedli, že opakování nebo připomínání si známých skutečností je pro ně nudné až nepříjemné. Proto Kaspersky spolu s Area9 Lyceum představují novou nabídku online školení Adaptive Online Training.

Platforma vytváří pro každého uživatele specifický výukový plán, který zohledňuje znalosti, které už zaměstnanec má, a jejich dojem z nabytých vědomostí a dovedností. K docílení ideálního výukového plánu dochází tak, že inteligentní „biologické“ algoritmy platformy Area9 Lyceum mísí otázky s obsahem. Na základě toho se v průběhu školení vyhodnocují jak znalosti daného uživatele, tak míra sebejistoty při zadávání odpovědí. Algoritmy tak optimalizují výukový plán, přičemž přeskakují obsah, který zaměstnanec už zná a pomáhají mu zvládnout techniky a témata, u kterých si není tolik jistý. Takto může zkušenému zaměstnanci jedna výuková lekce zabrat 10 minut, v níž se naučí to, v čem má mezery, zatímco jiní nad ní stráví půl hodiny.

Obsah výuky zahrnuje témata jako jsou hesla, zabezpečení e-mailů, surfování na internetu, sociální sítě a messengery, zabezpečení koncových bodů, mobilní zařízení a GDPR (které bude dostupné ve třetím čtvrtletí tohoto roku). Díky získaným dovednostem z těchto oblastí budou zaměstnanci představovat daleko nižší riziko pro firemní IT. Všechny lekce jsou zároveň postaveny na skutečných situacích z každodenní praxe a na příkladech útoků, ke kterým v minulosti došlo.

Kaspersky Adaptive Online Training je zároveň jednoduché spravovat. Administrátor musí pouze vybrat moduly, které by skupina uživatelů měla dokončit, a řešení jim pošle nezbytné informace i s odkazem na požadované lekce. Řešení také poskytuje podrobné statistiky o dosažené úrovni vzdělání jednotlivých uživatelů.

„V běžné praxi se často setkáváme s tím, že je velmi obtížné motivovat zaměstnance k získávání nových dovedností. Ačkoli dělají chyby, jsou přesvědčeni, že vše dělají správně. Tomuto jevu se říká nevědomá nekompetence. Metoda adaptivního učení umožňuje firmám tyto oblasti na straně svých zaměstnanců identifikovat a zaměřit se na zlepšení jejich dovedností. Zároveň ale nezatěžuje ty zaměstnance, kteří jsou v dané problematice zběhlí. Podle odhadů společnosti Area9 Lyceum mohou společnosti pomocí individuálního přístupu ke vzdělávání ušetřit až 50 % celkového času stráveného na školeních,“ komentuje Miroslav Kořen, generální ředitel Kaspersky pro východní Evropu.

Toto cloudové řešení je zatím dostupné v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, ruštině a arabštině. Více informací se o něm dozvíte na této stránce.

Kaspersky je mezinárodní společností zabývající se kybernetickou bezpečností, která byla založena v roce 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky při vytváření bezpečnostních řešení a služeb nové generace zaměřených na ochranu podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů.

Newsletter