Nové online školení Security Awareness Training uzpůsobuje výuku potřebám zaměstnanců

Společnost Kaspersky představila své nové online školení Kaspersky Adaptive Online Training, které vytvořila společně s platformou Area9 Lyceum. Toto řešení vytváří výukový plán zaměřený na kybernetickou bezpečnost, který je uzpůsobený vzdělávacím potřebám každého jednotlivého uživatele. Jeho obsah čerpá z dlouholetých zkušeností s bojem proti kyberkriminalitě společnosti Kaspersky a zároveň vychází z nejmodernějších výukových technik a postupů.

Školení zaměřené na zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti je důležité pro všechny zaměstnance, kteří díky němu budou při práci s počítačem lépe chráněni. Spousta firem se ale potýká s tím, že zvolené školení nepřináší požadovaný efekt. V průzkumu, který si nechala Kaspersky vypracovat, uvedlo 37 % firem, že jejich zaměstnanci absolvovali alespoň nějaké školení zaměřené na kyberbezpečnost. Avšak pouze 13 % z nich uvedlo, že se zatím nesetkaly s žádným kyberbezpečnostním incidentem, který způsobili zaměstnanci.

I když zaměstnanci absolvují školení, v praxi pak stále dělají chyby, na které je lektor upozorňoval. Je tomu tak proto, že nedostali šanci si získané informace pořádně uchovat a procvičit. Dokládají to data z řady průzkumů – účastníci jednohodinového školení například hned následující den zapomenou 50 až 80 procent informací, které se předchozí den naučili. Po 30 dnech si pak vzpomenou pouze na dvě až tři procenta z celé přednášky. Zároveň ale zaměstnanci uvedli, že opakování nebo připomínání si známých skutečností je pro ně nudné až nepříjemné. Proto Kaspersky spolu s Area9 Lyceum představují novou nabídku online školení Adaptive Online Training.

Platforma vytváří pro každého uživatele specifický výukový plán, který zohledňuje znalosti, které už zaměstnanec má, a jejich dojem z nabytých vědomostí a dovedností. K docílení ideálního výukového plánu dochází tak, že inteligentní „biologické“ algoritmy platformy Area9 Lyceum mísí otázky s obsahem. Na základě toho se v průběhu školení vyhodnocují jak znalosti daného uživatele, tak míra sebejistoty při zadávání odpovědí. Algoritmy tak optimalizují výukový plán, přičemž přeskakují obsah, který zaměstnanec už zná a pomáhají mu zvládnout techniky a témata, u kterých si není tolik jistý. Takto může zkušenému zaměstnanci jedna výuková lekce zabrat 10 minut, v níž se naučí to, v čem má mezery, zatímco jiní nad ní stráví půl hodiny.

Obsah výuky zahrnuje témata jako jsou hesla, zabezpečení e-mailů, surfování na internetu, sociální sítě a messengery, zabezpečení koncových bodů, mobilní zařízení a GDPR (které bude dostupné ve třetím čtvrtletí tohoto roku). Díky získaným dovednostem z těchto oblastí budou zaměstnanci představovat daleko nižší riziko pro firemní IT. Všechny lekce jsou zároveň postaveny na skutečných situacích z každodenní praxe a na příkladech útoků, ke kterým v minulosti došlo.

Kaspersky Adaptive Online Training je zároveň jednoduché spravovat. Administrátor musí pouze vybrat moduly, které by skupina uživatelů měla dokončit, a řešení jim pošle nezbytné informace i s odkazem na požadované lekce. Řešení také poskytuje podrobné statistiky o dosažené úrovni vzdělání jednotlivých uživatelů.

„V běžné praxi se často setkáváme s tím, že je velmi obtížné motivovat zaměstnance k získávání nových dovedností. Ačkoli dělají chyby, jsou přesvědčeni, že vše dělají správně. Tomuto jevu se říká nevědomá nekompetence. Metoda adaptivního učení umožňuje firmám tyto oblasti na straně svých zaměstnanců identifikovat a zaměřit se na zlepšení jejich dovedností. Zároveň ale nezatěžuje ty zaměstnance, kteří jsou v dané problematice zběhlí. Podle odhadů společnosti Area9 Lyceum mohou společnosti pomocí individuálního přístupu ke vzdělávání ušetřit až 50 % celkového času stráveného na školeních,“ komentuje Miroslav Kořen, generální ředitel Kaspersky pro východní Evropu.

Toto cloudové řešení je zatím dostupné v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, ruštině a arabštině. Více informací se o něm dozvíte na této stránce.

Kaspersky je mezinárodní společností zabývající se kybernetickou bezpečností, která byla založena v roce 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky při vytváření bezpečnostních řešení a služeb nové generace zaměřených na ochranu podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů.

Newsletter