Dolar zahajuje týden slabší v dolarovém indexu i proti euru. Společná měna sílí nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu jsou v zisku. Koruna posiluje pod 25,50 za euro.

Novinky v bankovnictví ušetří peníze a zvýší informovanost spotřebitelů

Ministerstvo financí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o platebním styku, která reaguje na blížící se účinnost evropského nařízení směřujícího k větší ochraně spotřebitele na trhu bankovních služeb. Hlavním cílem novely je zvýšit vymahatelnost nových unijních opatření na území České republiky. Jedná se o nařízení o přeshraničních platbách, které významně zlevňuje úhrady v eurech a zpřísňuje podmínky pro poskytování služby Dynamic Currency Conversion (DCC). V případě služby DCC navrhuje předložená novela zákona zavést veřejnoprávní dohled a sankce tak, aby na našem území bylo nařízení striktně dodržováno a jeho porušení efektivním způsobem sankcionováno. Na zásadu stejných poplatků bude již od 15. prosince 2019 dohlížet Česká národní banka.

Lepší informovanost a vymahatelnost práva při dynamické směně měn (DCC)

„Podařilo se nám na evropské úrovni prosadit větší ochranu našich občanů v zahraničí i cizinců v tuzemsku nejen při výběrech z bankomatů, ale i při karetních transakcích. Díky nařízení budou jasně informováni, zda je pro ně nabízený kurz výhodný či nikoliv, a to přímo na displeji bankomatu nebo platebního terminálu. Ze zkušeností ale víme, že bez řádného kontrolního mechanismu na národní úrovni není efekt nařízení dostatečný, protože někteří provozovatelé ho neberou dostatečně vážně. Novela proto zavádí licencování provozovatelů nezávislých bankomatů poskytujících službu DCC, s možností takovou licenci odejmout, a veřejnoprávní sankce za porušování informační povinnosti při poskytování služby DCC,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Služba DCC je poskytovaná přímo obchodníkem, bankou obchodníka nebo provozovatelem bankomatu. DCC může být zákazníkovi nabídnuto v případě, že platí kartou útratu v jiné měně, než v jaké je veden jeho platební účet. To samé platí, bude-li si v zahraničí vybírat hotovost z bankomatu. Prakticky vypadá služba DCC následovně: Obchodník (případně bankomat) se klienta zeptá, zda si přeje platit v zahraniční měně, nebo v českých korunách. Mnozí by v takovém případě zvolili českou korunu, na kterou jsou zvyklí z domova. Překvapivě to však většinou není dobrá volba. Zásadní nevýhodou služby Dynamic Currency Conversion totiž je, že směnný kurz bývá ve většině případů méně výhodný než směnný kurz poskytnutý Vaší českou bankou.

Z tohoto důvodu Ministerstvo financí opakovaně upozorňovalo, aby se spotřebitelé použití služby Dynamic Currency Conversion raději vyvarovali a uvidí-li na platebním terminálu či v bankomatu podobnou nabídku, je zpravidla výhodnější s díky odmítnout a pokračovat bez směny (platit v místní měně).

Právě proto, že pro spotřebitele je služba DCC často matoucí, Ministerstvo financí v Radě EU aktivně podporovalo přijetí evropského nařízení, které stanoví pro tuto službu jasná pravidla. Od 19. dubna 2020 tak bude nutné při využití služby DCC zobrazovat (například na displeji platebního terminálu) kromě uplatňovaného směnného kurzu a celkové výše poplatků nově také procentní přirážku k poslednímu dostupnému směnnému kurzu Evropské centrální banky. Zákazník tak bude schopen porovnat nabízený směnný kurz se směnným kurzem Evropské centrální banky. Tuto informaci subjekt poskytující službu DCC zveřejní v místě prodeje, a to buď vyvěšením u přepážky, nebo zobrazením na platebním terminálu.

Zlevnění eurových plateb

Další část nařízení, která vstupuje v účinnost již 15. prosince 2019, přináší úsporu finančních prostředků nejen firmám a živnostníkům, kteří jsou v obchodním styku se zahraničními subjekty, ale také občanům, kteří například platí do zahraničí pokutu za parkování.  Za platby v eurech totiž bude možné nově platit pouze tolik, kolik si banky účtují za domácí korunové platby. Přináší to novela nařízení o přeshraničních platbách, kterou Česká republika na úrovni EU aktivně vyjednávala.

Doposud platilo, že úhrady v eurech byly zatíženy poplatkem, který často dosahoval i několika set korun. Nově však nebude moci stát úhrada v eurech více, než kolik klient platí za tuzemskou úhradu v korunách. Má-li klient všechny tuzemské úhrady zdarma, pak mu jeho banka musí poskytovat zdarma i úhrady v eurech.

„Čeští občané se tak již nemusejí bát, že při rezervaci hotelu či nákupu v zahraničí zaplatí dvě stě korun jako poplatek. To platí i pro české podniky, které přijímají platby od svých zahraničních zákazníků,“  uzavírá ministryně financí Alena Schillerová.

Newsletter