Novou reklamní agenturou pro ČSOB bude J. Walter Thomson

ČSOB vyhlásila v červenci výběrové řízení na novou reklamní agenturu, která bude zajišťovat své služby pro celou finanční skupinu. Výběrové řízení probíhalo v několika kolech. Nabídku odevzdalo celkem deset agentur, ze kterých vzešla vítězná agentura J. Walter Thompson, která přišla s velmi zajímavým a silným konceptem, který se ztotožňuje s cíli a vizí banky. ČSOB hodlá začít spolupracovat s agenturou od prosince 2017.

„Cílem výběrového řízení bylo vybrat dodavatele, který dokáže přinést silný a výrazný koncept pro naši značku ČSOB. Je pro nás důležité mít takový koncept, který bude zapamatovatelný, pozitivně vnímán u široké veřejnosti a zároveň nás bude posouvat požadovaným směrem a pomůže nám splnit naše cíle,“ sdělila Renata Pixová – Němcová, výkonná ředitelka skupinové komunikace ČSOB.

Vítězem výběrového řízení se stala agentura J. Walter Thomson, která dokázala vytvořit velmi zajímavou strategii, ze které vycházel i celý komunikační koncept. Ten plánuje ČSOB představit již na jaře příštího roku. 

Newsletter