Ombudsman ČEZ slouží zákazníkům již 10 let. Jeho služby dosud využilo téměř 7500 lidí

Když ČEZ před deseti lety službu ombudsmana zaváděl, měla ze všech velkých evropských energetik podobnou instituci pouze francouzská EDF, ale nikoliv pro zákazníky, nýbrž pro zaměstnance. V Česku nebyl obvyklý ani u řady firem z jiných oblastí. Teprve na základě inspirace ČEZ začaly zřizovat své ombudsmany některé další energetické společnosti.

Ombudsman ČEZ Josef Sedlák začal zákazníkům pomáhat v říjnu 2009. Jeho stanovisko si od té doby vyžádalo 7480 lidí. Vyhověl 855 z nich, zhruba v polovině případů přitom přihlédnul k sociální situaci zákazníka, ačkoliv podnět nebyl oprávněný. Ombudsman zároveň v průběhu let zavedl v některých společnostech ČEZ nová prozákaznická opatření, v některých případech přijatá na základě nápadů samotných klientů. Ombudsman stojí mimo klasickou strukturu firmy. Může tak rozhodovat zcela nezávisle. Má rovněž pravomoc doporučit společnostem, aby vyhověly zákazníkům, kteří jsou v tíživé situaci a standardními cestami neuspěli.

Institut ombudsmana zavedla společnost ČEZ jako první energetika nejen v Česku, ale ve střední a jihovýchodní Evropě. Čtyřčlenný tým opětovně přezkoumává případy zákazníků, kteří nebyli spokojeni s vyřízením své stížnosti či reklamace podané u příslušné společnosti Skupiny ČEZ. Od ledna do září letošního roku poslali zákazníci do kanceláře ombudsmana 567 podání a námětů. Standardně jich ombudsman vyřídí zhruba 800 ročně.

Institut ombudsmana pomohl celkově vylepšit kvalitu zákaznického servisu: z původních zhruba 11 % uznaných podnětů ročně loni klesl počet na necelých 6 %. „V rámci Skupiny ČEZ udělaly firmy v oblasti péče o zákazníky a komunikace s nimi obrovský pokrok. Řadu námětů na zlepšení poskytli sami zákazníci – například přehlednější fakturaci nebo zavedení bezplatné linky pro hlášení poruch a následně i zákaznické linky,“ řekl Josef Sedlák. Podle něj je také důležité uvědomit si, že společnosti ČEZ vyřizují tisíce zákaznických požadavků denně. Jen samotná společnost ČEZ Prodej jich loni řešila 3,5 milionu.

U zhruba poloviny uznaných podnětů uplatňuje Ombudsman tak zvaný specifický přístup, kdy zákazníkovi vyhoví i přesto, že podnět nebyl oprávněný. Klíčovým kritériem je v takových případech životní situace zákazníka. „Jeden dlouhodobý zákazník měl opakovaně problémy s dodržováním svých závazků vůči dodavateli. Když ztratil práci a krátce na to i ovdověl, požádal o možnost uhradit svůj poměrně velký nedoplatek za elektřinu ve splátkách. Společnost to na základě interních předpisů týkajících se špatné platební morálky odmítla. My jsme však přihlédli k jeho situaci a splátkovou úhradu doporučili,“ vysvětluje fungování Sedlák. Podobný princip uplatnil zatím ombudsman u 351 podnětů.

Newsletter