Partners startují nový nemovitostní fond Trigea

Finanční skupina Partners založila ve spolupráci s Tomášem Trčkou dceřinou společnost Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Ta zahájila svou činnost 1. dubna veřejnou výzvou k úpisu akcií nemovitostního podfondu Trigea. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je Partners investiční společnost. Nový fond plánuje do 3 let nashromáždit 5 miliard Kč, předpokládaný roční výnos by měl dlouhodobě dosahovat úrovně 4–6 %.

Komerční nemovitosti kombinují stabilní příjem z nájmů s potenciálem růstu hodnoty samotné nemovitosti. Trigea nemovitostní fond představuje konzervativní investici s atraktivním výnosem. Spoluzakladatel fondu Tomáš Trčka, který se podílel například na založení vůbec prvního a dosud největšího retailového nemovitostního fondu v Česku, k zahájení prodeje fondu Trigea říká: „Nemovitostní fond Trigea umožní prakticky komukoli participovat na zajímavých výnosech, které přináší držba komerčních nemovitostí. Do fondu je možné investovat již od 500 Kč. Klient může investovat jednorázově, nebo může posílat pravidelné měsíční úložky.“

Fond Trigea se bude zaměřovat na velké komerční nemovitosti od 10 milionů euro. Typově se bude jednat především o kancelářské budovy a retailová centra. Z pohledu rizikového profilu půjde o tzv. nemovitosti Core a Core Plus, tedy kvalitní plně obsazené nemovitosti nesoucí nájem. V první fázi se fond zaměří na Českou republiku: „Kromě tradičních velkých měst hledáme atraktivní investiční příležitosti i v dosud opomíjených lokalitách,“ dodává Tomáš Trčka. Počítá s tím, že první nemovitost koupí v dohledné době, do konce roku je v plánu nákup dvou nemovitostí.

Nemovitostní fond Trigea se liší také přístupem ke klientům, samozřejmostí jsou naprostá otevřenost a transparentnost. Prioritou je péče o investora a ochrana jeho finančních prostředků: „První klienti nebudou platit vstupní poplatek, a to až do výše prvních 100 milionů Kč ve fondu,“ uzavírá Tomáš Trčka. Distribuci fondu provádí finančně poradenská společnost Partners.

Newsletter