Photon Energy oznamuje 26,6% růst tržeb v prvním čtvrtletí 2020 navzdory koronavirové krizi

Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“ nebo „společnost“) dnes oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí končící 31. března 2020 a vykázala rekordní konsolidované tržby ve výši 5,316 milionů eur (meziroční nárůst o 26,6 %), a EBITDA ve výši 1,391 milionu eur (meziroční nárůst o 28,9 %).

„Jsme hrdí, že jsme úspěšně zvládli neobvyklé čtvrtletí v historii Photon Energy. Pokud jde o pandemii COVID-19 věříme, že naše silné jádro diverzifikovaných a stálých příjmů sníží potenciální negativní dopad na naše podnikání a poslouží jako pevný základ pro překonání složitého období v budoucnu,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy N.V.

Navzdory pandemii koronaviru, jež vypukla v prvním čtvrtletí 2020, a jejího dopadu na výkonnost podniků napříč odvětvími se společnosti Photon Energy podařilo i v tomto náročném prvním čtvrtletí poskytovat svým zákazníkům nepřetržité služby a současně dosahovat cílů v klíčových obchodních segmentech.

Společnost uvedla do provozu osm fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 5,4 MWp v maďarské obci Tata, rozšířila klientskou základnu O&M o nové zakázky přesahující 33,1 MWp, a jako nezávislý výrobce elektřiny zaznamenala výjimečný objem výroby elektřiny z rostoucího portfolia elektráren, která vzrostla na 11,7 GWh s meziročním nárůstem o 70,9 %.

Konsolidované tržby meziročně vzrostly o 26,6 % na 5,316 milionů eur. Důvodem byl zejména výrazný nárůst výroby elektřiny v důsledku zahájení komerčního provozu nových elektráren v Maďarsku a stabilního výkonu elektráren společnosti v České republice a na Slovensku. K tomuto nárůstu přispělo také zvýšení příjmů z EPC aktivit v Austrálii a O&M služeb v Evropě. Výsledkem je růst konsolidované EBITDA meziročně o 28,9 % na 1,391 milionu eur.

EBIT vzrostl na 0,113 milionu eur, meziročně o 21,3 %, oproti 0,093 milionu eur ve stejném čtvrtletí loňského roku. Vzhledem ke zvýšeným úrokovým sazbám vyplývajícím z nákladů na refinancování našeho maďarského portfolia, v kombinaci s dodatečným umístěním eurového dluhopisu společnosti a nerealizovaným negativním přeceněním derivátových nástrojů, došlo v prvním čtvrtletí 2020 k čisté ztrátě asi -1,710 milionu eur oproti -1,278 milionu eur o rok dříve.

Díky připojení nových elektráren v obci Tata k síti zaznamenala společnost kladný rozdíl z přecenění ve výši 2,086 milionů eur v ostatním úplném výsledku hospodaření (Other Comprehensive Income, OCI) dle modelu IAS 16. Na druhou stranu, volatilita české koruny a maďarského forintu způsobená pandemií COVID-19 na konci vykazovaného období vytvořila v naší rozvaze záporný nerealizovaný, bezhotovostní kurzový rozdíl v cizí měně ve výši -4,709 milionů eur uvedený v OCI, což se projevilo v celkovém úplném výsledku hospodaření (Total Comprehensive Income, TCI) ve výši -4,325 milionů eur oproti 1,174 milionu eur v předchozím roce. Bez tohoto nerealizovaného efektu převodu měny by TCI činila 0,348 milionu eur. Upravený poměr vlastního kapitálu zůstal na zdravé úrovni 30,1 %.

Po skončení vykazovaného období uzavřela společnost Photon Energy strategické partnerství s australskou technologickou společností RayGen Resources za účelem zavedení její unikátní technologie a zároveň otevření nových příležitostí pro společnost Photon Energy jakožto developera projektů, dodavatele EPC služeb a kapitálového investora. Začátkem května 2020 společnost uvedla v Maďarsku do provozu dalších pět elektráren s celkovou kapacitou 3,5 MWp, čímž zvětšila své globální portfolio elektráren na 60,6 MWp.

Společnost představí výsledky včetně následné Q&A relace prostřednictvím živého webcastu 14. května v 11:00 hodin. Své otázky budete moci položit prostřednictvím online chatu v rámci webcastu, nebo je můžete poslat předem e-mailem na adresu ir@photonenergy.com.

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2020-results-presentation

Finanční výsledky Q1 2020: https://bit.ly/PEN_Q1_2020

Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než 80 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz, servis a monitoring FVE pro více než 300 MWp, z toho přes 130 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní portfolio elektráren o výkonu 60,6 MWp ve čtyřech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Peru, Polsku, Rumunsku, Švýcarsku a Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. Více informací naleznete na www.photonenergy.com.

Newsletter