Photon Energy rozšiřuje své globální portfolio připojením osmi FV elektráren v Maďarsku

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ‚Skupina‘) oznamuje, že její dceřiná společnost Photon Energy Solutions HU Kft. dokončila výstavbu a připojila k síti v obci Tata v Maďarsku osm fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 5,4 MWp. Tím skupina rozšířila vlastní portfolio elektráren v Maďarsku na 31,5 MWp a její globální portfolio fotovoltaických elektráren na 57,1 MWp.

Osm elektráren je připojeno k síti E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a očekává se, že ročně vygenerují 7,35 GWh elektřiny. Šest z nich využívá technologii, která umožňuje solárním panelům sledovat průběh slunce (jednoosý sledovací systém/angl. single-axis tracking system). Dvě elektrárny sbírají energii v pevném úhlu (systém s pevnou instalací/angl. fixed-mount system).

Pro společnost Photon Energy se jedná o první fotovoltaické elektrárny využívající jednoosý sledovací systém. Očekává se, že tyto elektrárny dosáhnou o 15-20 % vyššího výkonu.

„Jsme hrdí na to, že připojením dalších 5,4 MWp FV elektráren k síti přispíváme do maďarského energetického mixu 31,5 MWp FV kapacity. S dalšími 17,7 MWp fotovoltaických elektráren v pokročilé fázi výstavby (3,5 MWp) a developmentu (14,2 MWp) zůstáváme na dobré cestě k dosažení cíle koce roku 2021, kterým je 75 MWp FV vlastních elektráren na maďarském trhu,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy N.V.

Skupina bude vlastnit a provozovat tyto elektrárny prostřednictvím pěti plně vlastněných projektových společností s osmi licencemi KÁT. Licence opravňuje každou elektrárnu k nákupnímu tarifu 33 360 maďarských forintů za MWh (cca 99 eur za MWh) po dobu 25 let s maximální schválenou a podporovanou produkcí 25 650 MWh na licenci (sledovací systém) a 16 475 MWh (systém s pevnou instalací). Celkové roční příjmy všech osmi elektráren se očekávají ve výši kolem 728 000 eur.

Po revalvaci vlastního portfolia skupiny podle standardu IAS 16 bude ve výkazu zisku a ztráty za první čtvrtletí roku 2020 zaúčtováno přibližně 2,2 mil. eur jako ostatní výsledek hospodaření (angl. other comprehensive income) skupiny.

Newsletter