Po pětiletém provozu se plyňáci Vojta s Matějem dočkali generálky a parní slečna Sofie střední inspekce

Po více jak pětiletém provozu prošel Paroplynový cyklus (PPC) Počerady, který patří do ekologičtějšího výrobního portfolia Skupiny ČEZ, první generální odstávkou. Trvala zhruba dva a půl měsíce, přičemž ve svém finále přinesla zvýšení výkonu obou plynových turbín o průměrných 40 MWe, které přidali Vojta a Matěj. Rovněž parní slečna Sofinka má nyní několik MWe navíc. S ohledem na vývoj provozu PPC byla tato generálka připravována s ročním předstihem.  

„Příprava i průběh odstávky v nelehkých covidových časech kladly na náš malý pracovní tým mimořádné nároky. Svým rozsahem, náročností a krátkým časem na přípravu byla totiž generálka PPC unikátní. Kromě revizí, seřízení a případné výměny opotřebovaných dílů plynových turbín se střední inspekce dočkaly i parní turbína, generátory, kotle a jiná neméně důležitá provozní zařízení,“ říká Martin Borovský, vedoucí odboru péče o zařízení a provozu Paroplynového cyklu Počerady.

Paroplynový cyklus Počerady byl zrealizován v rámci druhé vlny ekologizace výrobních zdrojů Skupiny ČEZ na severu Čech, jako velice účinný zdroj výroby elektrické energie. Jeho čistá účinnost přesahuje 57%. Celkový výkon všech tří turbín po generální opravě splnil očekávanou projektovanou hodnotu 876 MWe. „Při optimálních povětrnostních podmínkách může být maximální výkon dokonce až 888 MWe. Tato hodnota je závislá na teplotě, vlhkosti a tlaku vzduchu, maxima tak cyklus dosahuje právě v zimním období,“ doplňuje Martin Borovský.

Bez zajímavosti není to, že turbíny pojmenovali zaměstnanci podle trojčat svého kolegy, systémového inženýra z odboru péče o zařízení PPC. Na svět přišla v roce 2018 a byla to vůbec první trojčata, která se na Lounsku narodila po dlouhých dvanácti letech. Plynové turbíny jsou „kluci“  Vojta a Matěj, parní turbína je „slečna“ Sofie. Proto všichni o nich v jakékoliv souvislosti nehovoří jako o „neživých mašinách“, ale říkají jim daným jménem.

Skupina ČEZ provozuje PPC Počerady od listopadu roku 2014. Tento zdroj doplněný do výrobního portfolia je velice flexibilní, neboť dokáže pružně reagovat na změny dle požadavků tradingu. Od svého spuštění do komerčního provozu v roce 2015 již vyrobil 13 TWh elektrické energie. „Výhodu rychlého nasazení umožňují jak technické parametry zařízení, tak i efektivní využití obsluhy. Jakmile dostaneme pokyn od dispečera ČEZ, jsme schopni do hodiny Sofii, Vojtu a Matěje zprovoznit. Prakticky i dříve, protože jsme za dobu provozu paroplynu sami zrealizovali několik technických vychytávek zařízení, které přinesly zkrácení doby najíždění,“ uzavírá Martin Borovský.

Realizace PPC Počerady o celkovém plánovaném výkonu až 838 MWe v režii Skupiny ČEZ byla vůbec první svého druhu a tak velkého rozsahu v České republice. Výstavba byla zahájena 1. dubna 2011. Následná stavební připravenost trvala pouhých deset měsíců, poté přišla na řadu montáž hlavních technologií, včetně dvou plynových a jedné parní turbíny, spalinového výměníku, plynové přípojky, komunikačních systémů a dalších technologií. Na konci roku 2012 proběhlo chemické čištění bloku, první zapálení plynové turbíny GT 1 se uskutečnilo již 4. února 2013. Po něm došlo na primární zkoušky ochran generátoru a první přifázování GT 1. První pára do parní turbíny byla vpuštěna 28. června 2013, čemuž předcházely profuky kotlů a parovodů. Další zkoušky, včetně 144 hodinového komplexního odzkoušení s garančním měřením a certifikací podpůrných služeb, pak až do listopadu 2014 prověřovaly funkčnost celé technologie. Finálním výsledkem bylo úspěšně dokončené dílo v požadované kvalitě s dodrženým rozpočtem a se splněnými požadavky na bezpečnostní provoz a životní prostředí. Před výše popsanou generální odstávkou dosahoval (dle výroční zprávy Skupiny ČEZ pro rok 2019) paroplynový cyklus maximálního výkonu 844,9 MWe (2 x plynová turbína 284,75 MWe a parní 275,4 MWe).

Newsletter