Počet dolarových milionářů i jejich bohatství na rekordu

Zpráva o světovém bohatství 2017 (World Wealth Report 2017, WWR 2017), kterou zveřejnila společnost Capgemini, globální lídr v oblasti technologií, konzultačních služeb a outsourcingu, se mimo jiné věnuje práci správců majetku. Podle reportu vzrostla v roce 2016 průměrná hodnota investic dolarových milionářů (HNWI) pod dohledem správců majetku o 24,3 procent. Zisk značně převyšuje příjmy z méně nákladných pasivních indexových fondů a poskytuje správcům majetku příležitost upevnit vztahy s HNWI. Navíc v době, kdy je počet dolarových milionářů i výše jejich bohatství na historickém maximu a správci majetku čelí hrozbě, že BigTech společnosti začnou nabízet služby spojené se správou majetku. Kromě vysoké návratnosti investic pracovali správci majetku v roce 2016 také na dobrých vztazích s HNWI a zlepšila se víra a důvěru HNWI v zájmové skupiny, jako jsou právě správci majetku a regulační orgány.

Ze zprávy vyplývá, že v roce 2016 významně vzrostl počet dolarových milionářů i jejich bohatství. Počet HNWI rostl o 7,5 procent, v roce 2015 to bylo 4,9 procent. Bohatství HNWI rostlo o 8,2 procent, v roce 2015 byl růst 4,0 procenta. Bohatství HNWI by tak do roku 2025 mělo překonat hranici 100 bilionů dolarů, jak předpovídala zpráva WWR 2016. Severní Amerika a Evropa dohnaly v roce 2016 tempo růstu Asie a Tichomoří. Ve všech třech velkých trzích, Asii a Tichomoří, Severní Americe a Evropě, se zvýšil počet dolarových milionářů zhruba o 7,5 procenta a bohatství HNWI rostlo přibližně o 8,2 procenta, což je velký nárůst pro Severní Ameriku a Evropu a mírné zpomalení růstu v oblasti Asie a Tichomoří.

Řada trhů, včetně Ruska a Brazílie, významně posílila své postavení. Rusko po mírném poklesu v roce 2015 zaznamenalo nejrychlejší nárůst populace i bohatství HNWI, a to zhruba o 20 procent. Brazílie po výrazném poklesu v roce 2015 zaznamenala v roce 2016 dvojciferný nárůst počtu dolarových milionářů i jejich bohatství.

V České republice přibylo v minulém roce 2200 nových dolarových milionářů, a jejich celkový počet se tak zvýšil o 9,5 % na rekordních 25 400. Počet dolarových milionářů v ČR tedy i nadále roste rychleji, než je celosvětový průměr.

Na obzoru je BigTech revoluce

Na oblast správy majetku má pozitivní vliv možný příchod BigTech společností. Více než polovina HNWI (56,2 procent) uvádí, že jsou otevřeni využití BigTech služeb pro správu majetku. Podle reportu si od toho slibují efektivitu, transparentnost, inovace a špičkové online možnosti. Zatímco BigTech společnosti zatím formálně neoznámily vstup na trh se správou majetku, stávající firmy si jsou vědomy konkurenční hrozby. Přesto mají odlišné názory na možný dopad.

Dolaroví milionáři (High Net Worth Individuals neboli HNWI) jsou definováni jako ti, kteří mají investovatelné jmění jeden milion amerických dolarů a více, s výjimkou hlavního bydliště, sběratelských předmětů, spotřebního materiálu a zboží dlouhodobé spotřeby.

Podle zprávy WWR 2016 dohlíží správci majetku na 32,1 procent bohatství HNWI. Zbytek je obvykle v hotovosti a na retailových bankovních účtech, v podnicích, nemovitostech a investicích přímo pod kontrolou HNWI.

BigTech je obecný termín pro datové technologické společnosti, které se primárně nevěnují finančním službám. Jedná se například o Google, Amazon, Alibaba, Apple a Facebook.

Newsletter