Přebytek státního rozpočtu ke konci března klesl na 16,3 miliardy Kč

Přebytek státního rozpočtu ke konci března klesl na 16,3 miliardy Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 345,7 mld. Kč, celkové výdaje 329,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 16,3 mld. Kč.

Oproti tomu v březnu loňského roku byl ale vykázán přebytek pouze 4,7 mld. Kč. Lepší výsledek hospodaření výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a FM, které byly na konci března 2018 meziročně vyšší o 17,4 mld. Kč.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 5,3 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 4,6 mld. Kč.

 

Newsletter