Prezident Zeman jmenoval soudce obecných soudů

Prezident republiky Miloš Zeman dnes jmenoval na Pražském hradě 28 soudců obecných soudů České republiky. 

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

Mgr. Pavel    P r a ž á k                   
Obvodní soud pro Prahu 4 

2. Mgr. Daniela    B ř í z o v á     R a t a j o v á , LL.M.
Obvodní soud pro Prahu 2

3. Mgr. Renata    V a l e š o v á 
Obvodní soud pro Prahu 1

4. Mgr. Veronika    Č e c h o v á 
Obvodní soud pro Prahu 3

5. JUDr. Bc. Sandra     K i m m e l o v á 
Okresní soud v Benešově 

6. Mgr. Eva    K ů s o v á 
Okresní soud v Benešově

7. Mgr. Klára    M a t u n o v á
Okresní soud v Příbrami

8. JUDr. Tereza     K u č e r o v á 
Krajský soud v Českých Budějovicích

9. Mgr. Darina    P e n d l o v á 
Okresní soud Plzeň-sever

10. Mgr. Markéta    K r y s l o v á 
Okresní soud Plzeň-jih

11. JUDr. Adrian    M a t ú š
Okresní soud v Karlových Varech

12. Mgr. Petr    B í l ý , DiS.
Okresní soud v Ústí nad Labem

13. Mgr. Martin    C h l á d e k 
Okresní soud v Ústí nad Labem

14. Mgr. Martin    T r u b á k 
Okresní soud v Děčíně

15. Mgr. Martina    B a c u l á k o v á 
Okresní soud v Havlíčkově Brodě

16. Mgr. Barbora     T i c h á     M a r k o v á 
Okresní soud v Hradci Králové

17. Mgr. Renáta   M a i x n e r o v á 
Krajský soud v Brně

18. JUDr. Ing. Vendula    S o c h o r o v á 
Krajský soud v Brně

19. JUDr. Kateřina   K r ů p o v á 
Okresní soud v Hodoníně

20. Mgr. Petra    V i d m u c h o v á 
Okresní soud v Kroměříži

21. Mgr. Zdeněk     D o k u l i l 
Krajský soud v Brně

22. JUDr. Zdeňka   K o n í č k o v á 
Krajský soud v Brně

23. Mgr. Lenka    P a s t o r o v á 
Okresní soud ve Zlíně

24. Mgr. Bc. Boris   J a n í č e k 
Okresní soud ve Znojmě

25. Mgr.  Zuzana    S l o n k o v á 
Městský soud v Brně 

26. JUDr. Jan     K o t u l a
Okresní soud v Ostravě

27. JUDr. Daniela    K o v á ř o v á 
Okresní soud v Ostravě

28. Mgr. Ing. David    B l a h e t a 
Okresní soud v Ostravě

Newsletter