Průzkum: Zaměstnanost? Celoživotní učení je nezbytné

V rámci pravidelného čtvrtletního globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad 86 procent respondentů z celého světa uvedlo, že musí pokračovat v učení, aby si udrželi nebo zvýšili svou zaměstnatelnost. Mezi českými zaměstnanci si to myslí 80 procent dotazovaných.

Celkem 72 procent respondentů globálního průzkumu zaměstnanců Randstad Employer Brand Research také uvedlo, že nepočítají s tím, že budou celý život pracovat v jednom sektoru a že počítají se změnou.

„V souvislosti s automatizací a robotizací se odhaduje, že až 65 % povolání vznikne úplně nově, přičemž je velmi těžké předvídat, jaké konkrétní znalosti pro ně budou potřeba. Proto do popředí mnohem více vstupuje schopnost (a ochota) kontinuálního vzdělávání,“ upozorňuje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad v České republice.

„Námi oslovených více než 400 lídrů globálních společností označilo jako zdaleka nejdůležitější u svých stávajících a budoucích zaměstnanců osobnost spíše než konkrétní set znalostí,“ říká Hana Púllová, a dodává: „Co se týče preferovaných oblastí vzdělání, stále vedou technologie a obory spojené s matematikou a fyzikou, nicméně stejně tak unikátní povolání jako jsou medicínské profese, pedagogičtí pracovníci a řemesla. O úspěšnosti bude rozhodovat kvalita odvedené práce stejně jako schopnost se neustále rozvíjet a učit.“

Nezaměstnanost je tabu

Nezaměstnanost je zjevně považována za nežádoucí, neboť celosvětově 88 % respondentů (85 % v ČR) tvrdí, že nezaměstnaní musí být rekvalifikováni k vyplnění prázdných pozic kvůli nedostatečné pracovní síle a 89 % zaměstnanců (v ČR 93 %) by bylo ochotno se samo rekvalifikovat, aby se vyhnuli nezaměstnanosti. 42 % respondentů z celého světa by navíc akceptovalo nižší plat nebo jeho snížení, aby zůstali zaměstnaní. V ČR by snížení platu akceptovalo 35 % dotazovaných. Počet lidí, kteří by přijali dočasnou pracovní smlouvu, aby zůstali zaměstnaní, je celkově vysoký: 80 % celosvětově, 83 % v ČR.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:
Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.
Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto druhou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2017 proběhla v období od 20. dubna do 8. května 2017.

 

Newsletter