První klient Déhory v ČR zkrátil prac. dobu při zachování stávajícího příjmu

Společnost Déhora, která se zabývá plánováním pracovních sil ve společnostech se směnným režimem, vypracovala pro výrobce brýlových čoček a brýlí, firmu Rodenstock, zcela nový rozpis směn. Cílem bylo snížit fyzickou a psychickou zátěž zaměstnanců a současně rozšířit celkovou provozní dobu závodu. Kromě toho chtěla firma svým zaměstnancům nabídnout moderní a flexibilní systém plánování směn. Díky provedeným změnám se týdenní pracovní doba v Rodenstocku snížila z 37,5 na 35 hodin, zatímco výše mzdy se nezměnila, nebo se dokonce kvůli víkendovým a jiným firemním příplatkům navýšila.

„Věřím, že výsledky tohoto projektu potvrdí, jak je důležité přizpůsobit pracovní dobu požadavkům zaměstnanců, stejně jako se nám to osvědčilo už u mnoha našich klientů v zahraničí. Rozhodnutí firmy Rodenstock, poskytnout zaměstnancům více volna, by se navíc mohlo stát inspirací pro další firmy,“ říká Nunzio Totaro, ředitel společnosti Déhora v České republice.

Zkrácení pracovní doby ve firmě Rodenstock je výsledkem nově zavedeného rozpisu směn, který počítá s pravidelně plánovanými víkendovými službami. Výroba probíhala v Rodenstocku převážně pouze ve všední dny. Velkou část objednávek přitom zasílají zákazníci během víkendu. Kritické byly proto hlavně pondělky, kdy se firma potýkala s nahromaděnými nevyřízenými objednávkami.  V této situaci bylo navíc velmi obtížné dodržet dvoudenní lhůtu pro dodání zboží. Vyžadovalo to větší pracovní nasazení a často byly nezbytné i neplánované víkendové přesčasy. S nově nastavenými rozvrhy směn teď zaměstnanci vědí s dostatečným předstihem, které víkendy budou v práci a kdy si naopak mohou na sobotu a neděli naplánovat jiné aktivity.

Firma Rodenstock umožnila svým zaměstnancům, aby se ke změnám doporučeným Déhorou vyjádřili. Jejich reakce byla velmi pozitivní a během dvou týdnů firma získala požadovaný počet pracovníků k realizaci projektu.  Přestože zaměstnanci nyní pracují o 2,5 hodiny méně, s novým rozvrhem směn se objem výroby nijak nezměnil. Naopak produktivita zaměstnanců vzrostla přibližně o 3 %. Firma si od provedených změn slibuje především zlepšení atmosféry na pracovišti a věří, že spokojenost zaměstnanců povede ke snížení nemocnosti a fluktuace.

„Na základě doporučení firmy Déhora jsme ve firmě nastavili takové pracovní podmínky, které uspokojí naše výrobní požadavky a současně poskytnou zaměstnancům více volného času a tak jim zajistí rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Chceme být moderní společností, která naslouchá svým zaměstnancům a záleží jí na jejich spokojenosti,“ dodává Roland Dimbath, ředitel společnosti Rodenstock v Klatovech.

Při nastavování rozpisů směn u svých klientů je pro Déhoru podstatné najít rovnováhu mezi potřebami zaměstnavatele a podmínkami důležitými pro zaměstnance.  Snaží se proto pracovní dobu plánovat s ohledem na zdraví, výkon i osobní život zaměstnanců, ale samozřejmě tak, aby nebyl narušen provoz firmy. Potřebné informace nezbytné pro nastavení nových směnných rozvrhů Déhora získává prostřednictvím rozhovorů a průzkumů mezi pracujícími. Při plánování směn se snaží poukázat na to, že délka a rozložení pracovní doby má významný vliv na produktivitu a spokojenost zaměstnanců a ovlivňuje tak výsledky společnosti i její postavení na trhu.

Délka pracovní doby v ČR v číslech:

  • Do 3 až 5 let by chtěly odbory zkrátit pracovní dobu o 2,5 hodiny týdně na 37,5 hodiny při zachování stávajícího příjmu.
  • Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 % Čechů. (průzkum společnosti Up ČR)
  • Zájem o zkrácení pracovní doby je mezi zaměstnanci podobný napříč věkovými skupinami, ocenili by jej muži i ženy. (studie Raiffeisenbank )
  • Zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodiny týdně již v Česku u řady profesí nařizuje zákon. Týká se to například horníků nebo provozů s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem.
  • V počtu odpracovaných hodin včetně přesčasů patří Česko v Evropské unii k průměru. Průměrný zaměstnanec tráví v práci 41,7 hodiny týdně, což je o necelou půlhodinu více než celoevropský průměr. (údaje Eurostatu)
  • Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny týdně, podnikatelé 44,1 hodiny. (studie Raiffeisenbank)
  • Češi v produktivitě práce dosahují jen 80 % evropského průměru. (údaje Eurostatu)
  • S kratšími pracovními dny experimentuje například Švédsko, kde se zkrácená pracovní doba osvědčila u některých soukromých firem.
  • Francie patří mezi evropské země s nejkratší pracovní dobou 35 hodin týdně. Po započítání přesčasových hodin se však délka pracovní doby vyrovná té v ČR, tedy 40 hodinám týdně.    

O společnosti Déhora

Mezinárodní poradenská skupina Déhora je největší evropská společnost zabývající se plánováním a řízením pracovních sil ve společnostech se směnným režimem. Již od roku 1987 nabízí odborné znalosti organizacím ve všech sektorech ekonomiky a podílí se tak na zvyšování efektivity jejich podnikání. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení. V současné době má Déhora pobočky v Nizozemsku, Belgii, Polsku a v České republice a pomáhá stovkám společností po celé Evropě téměř v každém odvětví od výroby a zpracovatelského průmyslu přes zdravotnictví, služby, logistiku až po státní správu. Mezi její významné klienty patří například firmy British American Tobaco, Audi, Nestlé, Siemens, Miele, Electrolux, Eindhoven Airpotr, Amsterdam Airport, Polish Airlines nebo Nizozemská a Belgická policie. Více informací o společnosti Déhora se dozvíte na webu www.dehora.cz nebo Facebooku.

O společnosti Rodenstock

Firma Rodenstock je přední německý výrobce brýlových skel a obrub, který působí na celosvětovém trhu již 140 let. Na celém světě Rodenstock zaměstnává přibližně 4700 osob a má zastoupení ve více než 85 zemích prostřednictvím obchodních dceřiných společností a distribučních partnerů.  Ústředí firmy se nachází v Mnichově a celkem disponuje 14 výrobními závody ve 13 zemích. Díky svým zkušenostem a znalostem v oblasti brýlových skel a obrub je značka Rodenstock v sektoru oční optiky naprosto jedinečná tím, že je schopna nabídnout uživatelům celý „systém brýlí“ pocházející z jednoho zdroje. Více informací o firmě Rodenstock se dozvíte na www.rodenstock.cz.

Newsletter