Senát zřejmě schválí vznik speciálních ekonomických zón

Senát zřejmě schválí novelu zákona o investičních pobídkách, která umožní vznik speciálních ekonomických zón. V těchto zónách bude možná vyšší podpora na pracovní místo. Předlohu v tomto týdnu doporučily schválit beze změny senátní výbor pro hospodářství a pro územní rozvoj. Senát se bude zákonem zabývat na své schůzi příští středu. 

Podle vlády má změna zákona zvýšit atraktivitu pobídek pro zahraničních investory, a tak zajistit konkurenceschopnost Česka v soutěži s okolními státy o příliv zahraničních investic. Speciální ekonomické zóny mají být odlišné tím, že by v nich byla dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo, a to až 300.000 korun. Na pozemky a stavby v těchto zónách bude také možné uplatnit až pětileté osvobození od daně z nemovitostí. Speciálních ekonomických zón by mělo být pět, schvalovat je bude vláda. 

Předloha počítá také s tím, že na investiční pobídky by měla nově dosáhnout datová centra a call centra. Také rozšiřuje počet regionů, ve kterých budou moci investoři žádat o příspěvek až 200.000 korun na jedno nové pracovní místo. U projektů technologických center a center strategických služeb se sníží požadavek na minimální počet vytvořených nových pracovních míst. V případě technologických center ze 40 na 20, u opravárenských center ze 100 na 70. Investice s náklady nad 100 milionů eur budou nově podléhat zvláštnímu povolovacímu režimu ze strany Evropské komise. 

 

Newsletter