Dolar zahajuje týden mírným růstem dolarového indexu a proti euru posunem zpět pod 1,1900 EURUSD. Koruna navazuje na páteční ztráty a oslabuje směrem k 26,10 za euro.

Sev.en EC přihlásila pohledávky za bankrotující Královopolskou RIA

Do insolvenčního řízení brněnské strojírenské firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. (KP RIA) přihlásila Sev.en EC, a.s., provozující elektrárnu Chvaletice, nepodmíněné pohledávky v souhrnné hodnotě téměř 546 miliónů korun. Součástí přihlášky jsou i další, podmíněné pohledávky zohledňující variantní scénáře vyrovnání mezi Sev.en EC a KP RIA. Tyto pohledávky nelze sčítat. Serveru Roklen 24 to sdělila mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová.

KP RIA měla modernizovat dva bloky tepelné elektrárny v Chvaleticích za 2,6 miliardy korun. Práce nedokončila ani v původním loňském říjnovém termínu, ani v opakovaně prodloužené lhůtě do konce letošního února. V červnu 2017 byla Sev.en EC nakonec nucena od smlouvy odstoupit.

„Vedení Sev.en EC vzalo v úvahu všechny varianty budoucího vyrovnání s KP RIA. Proto jsme přihlásili v zákonné lhůtě 29 pohledávek, z nichž některé jsou přihlášeny podmíněně a pokrývají možné výsledky jednání či souvisejících sporů,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová. „Návrh na vlastní insolvenci, který KP RIA podala, a následně soudem vyhlášený úpadek, totiž zásadně narušil proces spravedlivého vypořádání vzájemných závazků.“

Z nepodmíněných pohledávek uplatňovaných Sev.en EC patří k nevýznamnějším smluvní pokuty v celkové výši přesahující 382 miliónů korun ze smlouvy o dílo „Obnova dvou bloků Elektrárny Chvaletice“ a náhrada škod způsobených porušováním smlouvy v celkové výši 86 miliónů korun.

„Mezi podmíněné pohledávky patří například nároky v souvislosti s náklady na dokončení díla. Ty mohou dosáhnout i takové výše, že KP RIA bude muset část již zaplacených peněz vracet,“ dodává Sáričková Benešová.

Modernizace elektrárny Chvaletice má za cíl splnit nové náročné ekologické limity stanovené Evropskou unií. Práce na ekologizaci nyní pokračují pod přímým vedením managementu elektrárny.

Newsletter