Dolarový index oslabil pod 91 bodů. Euro díky slabému dolaru zpevnilo nad 1,2100 EURUSD. Měny regionu včera vykázaly ztráty, které dnes opět navyšují. Středový kurz koruny se pohybuje nad 26,40 za euro.

Skupina ČEZ za první tři čtvrtletí vydělala 13,6 mld. Kč

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ dosáhl za první tři čtvrtletí 50,9 mld. Kč a meziročně vzrostl o 14 %. Zvýšení zisku je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu a stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů. Čistý zisk dosáhl hodnoty 13,6 mld. Kč. Po očištění o mimořádné nepeněžní vlivy však meziročně vzrostl o 27 % a ukazatel čistý zisk očištěný, relevantní pro dividendovou politiku společnosti, dosáhl úrovně 18,7 mld. Kč. Obdobným tempem o 28 % vzrostlo provozní cash-flow na úroveň 52 mld. Kč.  Za celý rok 2020 očekává Skupina ČEZ EBITDA na úrovni 64 mld. Kč, přičemž aktuální odhad celkového negativního dopadu COVID-19 činí přibližně 3 mld. Kč.

„Hospodářské výsledky za tři čtvrtletí a očekávané celoroční výsledky potvrzují, že Skupina ČEZ je nadále stabilní hospodářský subjekt, který dává jistotu akcionářům, obchodním partnerům a dodavatelům i v době ekonomických propadů. Daří se nám naplňovat klíčovou prioritu – bezpečný a stabilní provoz jaderných elektráren. A navíc jsme o 4 MWe navýšili výkon 2. bloku v Temelíně díky instalaci nových separátorů páry v nejaderné části elektrárny. K rychlejšímu naplnění ambice snižovat uhlíkovou stopu Skupiny ČEZ přispěje navíc uzavřená dohoda o prodeji elektrárny Počerady o tři roky dříve. Průměrné emise CO2 na vyrobenou elektřinu celé Skupiny ČEZ v roce 2021 díky tomu očekáváme na úrovni téměř o 20 % nižší, než činí měrné emise nových paroplynových zdrojů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Provozní výnosy dosáhly 155,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,5 mld. Kč, tj. o 5 %. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla o 6 % zejména v důsledku růstu cen emisních povolenek, poklesu cen elektřiny vlivem COVID-19 a s ohledem na načasování odstávek výrobních zdrojů. K meziročnímu snížení výroby přispívá též útlum dosluhujících uhelných elektráren, zejména uzavření elektrárny Prunéřov 1. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky vzrostla o 7 %, zejména díky lepším povětrnostním podmínkám v Německu i Rumunsku. Investice do pořízení dlouhodobého majetku dosáhly 18,9 mld. Kč, meziročně o 0,3 mld. Kč více. Nejvíce investic směřovalo do distribuční sítě v České republice.

Celoroční EBITDA i očekávaný čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy potvrzujeme na horní hranici dosud udávaného rozpětí. EBITDA na úrovni 64 mld. Kč a čistý zisk očištěný 23 mld. Kč. Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí však bude zatížen opravnými položkami v souvislosti s prodejem rumunských aktiv.  Opravné položky však nejsou peněžním výdajem, ale důsledkem historického vývoje měnového kurzu RON/CZK a negativních regulatorních zásahů v Rumunsku v minulosti, zejména do regulace OZE. Prodejem rumunských aktiv získá naopak Skupina ČEZ významné prostředky, které v souladu s aktuální strategií Skupiny ČEZ přispějí ke snížení dluhu, budou využity na rozvojové investice v ČR a ve stabilních zemích a umožní vyšší dividendu pro akcionáře. Skupina ČEZ si nadále udržuje silnou likvidní pozici a přiměřenou míru zadlužení. Sledovaný ukazatel Čistý dluh/EBITDA dosahuje úrovně 2,43 ,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce během prvních tří čtvrtletí meziročně poklesla o 4,6 %, především vlivem COVID-19. Spotřeba u velkých podniků klesla o 8,9 %, spotřeba domácností naopak vzrostla o 4,3 %.

Newsletter