Skype používá každý měsíc více než 300 milionů uživatelů. 12 tipů pro úspěšný Skype pohovor

Skype používá každý měsíc více než 300 milionů uživatelů. V současné době, kdy 1 z 5 zaměstnanců pracuje z domova, používání aplikace Skype narůstá a umožňuje propojit kolegy či klienty a vést efektivní pracovní komunikaci.

Služba umožňující video hovory pomáhá personalistům již delší dobu a umožňuje vést pohovory s uchazeči téměř z celého světa. Skype pohovor je často prvním krokem v náborovém procesu, a proto je důležité, aby byl úspěšný.

Jak se připravit na pohovor a komunikaci po Skype? Kristýna Králová, marketingová manažerka personálně poradenské společnosti HAYS shrnuje ty nejdůležitější zásady.

Příprava na Skype pohovor by měla být stejná, jako příprava na osobní nebo telefonické pohovory, ne-li větší. Technologie mohou zvýšit pravděpodobnost, že se něco pokazí, proto je důležité udělat vše co můžete, aby Váš pohovor proběhl bez obtíží.

 1. Vytvořte vhodné prostředí pro Skype pohovor

Nejprve si promyslete, kde  přesně budete při pohovoru sedět, kde se bude nacházet vaše domácí kancelář. Přemýšlejte o tom, co váš protějšek uvidí během rozhovoru.  Snažte se scénu na pozadí vhodně upravit, protože obrázky na zdi nebo jiné předměty mohou rozptylovat pozornost, a to není při pracovním rozhovoru vhodné. Pozornost volajícího musí být soustředěna na vás. Ujistěte se, že vaše okolí je uklizené a dostatečně osvětlené. Během pohovoru by neměli do místnosti vstupovat členové rodiny, přátelé ani domácí mazlíčci.

 1. Seznamte se s nástroji, které Skype nabízí

Skype má mnoho funkcí, které mohou být během pohovoru užitečné, například sdílení obrazovky nebo souborů.

 1. Proveďte předem testovací Skype hovor

Ideálně den před konáním Skype pohovoru, je dobré si udělat zkušební hovor s  někým z  rodiny nebo přátel. Ověříte si tak, že vše je připravené a funkční – pozor zejména na mikrofon. Projděte si několik připravených otázek a odpovědí a požádejte o konkrétní zpětnou vazbu.

 1. Procvičte si otázky nahlas, natočte se na kameru

Nahrání videa, při kterém si zkoušíte nahlas odpovídat na otázky jako během pohovoru je skvělý způsob, jak vylepšit svůj projev, například řeč těla, příliš tiché nebo příliš rychlé mluvení. Vyzkoušíte tím i nastavení Skypu, osvětlení místnosti či způsob vyjadřování.

 1. Zkontrolujte, zda Váš Skype účet působí profesionálně

První věc, kterou protějšek uvidí, je profilová fotka a uživatelské jméno na Skype účtu. Proto je vhodné fotku i uživatelské jméno volit v profesionálním světle. Pokud již máte vytvořen osobní účet Skype, zvažte vytvoření samostatného účtu, který použijete konkrétně pro pracovní hovory.

 1. Připravte si poznámky a otázky

Před hovorem si vytiskněte materiály, o kterých budete hovořit a připravte si  poznámky a otázky. Při hovoru nehleďte jen do materiálů, ale zachovejte si především oční kontakt s tazatelem.

V den Skype pohovoru…

 1. Připravte se a přihlaste se na čas

Přihlaste se do Skype aplikace a mějte vše připravené na svém místě nejméně 5-10 minut před začátkem rozhovoru.

 1. Vhodně se oblečte

I přesto, že povedeme Skype hovor z pohodlí  domova, měli bychom se obléci stejně jako pro osobní setkání. V případě pochybností je vždy dobré se oblékat profesionálně.

 1. Nastavte si svůj status přítomnosti na Skypu

Zelená tečka vedle fotky naznačuje, že jste aktivní a lidé vás mohou kontaktovat. K tomuto dojde automaticky při prvním přihlášení. Je však také možné si ručně nastavit stav přítomnosti  na „pryč“ nebo „nerušit“. To je pro případ, abyste nebyli rušeni jinými přicházejícími hovory.

 1. Neverbální komunikace je zásadní, a to i přes kameru

Při setkání se první dojmy utvářejí během sedmi sekund, řeč těla má významnou roli od prvního okamžiku, kdy se připojí obě strany k hovoru. Během Skype hovoru se dívejte přímo do kamery – pomůže to udržet oční kontakt. Tím naznačujete, že věnujete tazateli pozornost a vytváříte vztah, díky němuž bude konverzace přirozenější. Dívejte se na webkameru a také na malé okno v rohu Skypu, používejte gesta rukou a svou tvář a tělo téměř stejným způsobem jako při osobní konverzaci.

 1. Buďte si vědomi jakéhokoli časového zpoždění

Během Skype hovoru může dojít ke zpoždění toho, co tazatel říká a toho, kdy dané věci slyšíte. Pokud k tomu dojde, ujistěte se, že nemluvíte, když protějšek mluví  a vyhýbejte se proslovům v dlouhých blocích. Přispěje to k přirozenější komunikaci. Zkuste také zajistit silnější signál – přibližte se více k modemu nebo zavřete jiné aplikace v počítači.

 1. Domluvte si další kroky

Tento poslední krok není o nic méně důležitý, než po osobním setkání. Po pohovoru můžete zaslat  v rychlosti e-mail, ve kterém napište, že jste s druhou stranou rádi pohovořili a k jakému dalšímu postupu jste dospěli.

Newsletter