Slabší růst cen pohonných hmot, alkohol. nápojů a elektřiny jsou hlavní příčiny červnového zpomalení inflace

Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu oproti květnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zpomalil na 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v květnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 6,7 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 0,7 % a elektřiny o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny nealkoholických nápojů o 1,6 %, vepřového masa o 1,8 % a jogurtů o 4,6 %. Cena brambor vzrostla o 3,3 % (částečně vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory) a dosáhla nejvyšší zaznamenané hodnoty 27,00 Kč/kg. Růst cen v oddíle stravování a ubytování byl způsoben především zvýšením cen stravovacích služeb o 0,5 %.

„Slabší dynamika růstu ceny pohonných hmot, alkohol. nápojů a elektřiny tak jsou hlavní příčiny červnového zpomalení meziroční inflace, k růstu cen naopak přispěly ceny rekreací, viz tabulka. Ve směru růstu cen působí letos zejména několik položek, především ceny bydlení, kde se projevuje dvouciferný nárůst cen elektřiny, ale také nájemného z titulu přehřátého trhu nemovitostí. Ceny bydlení se letos podílejí na růstu inflace více než polovinou. Další položkou jsou již zmíněné ceny potravin, které letos v průměru rostou o necelá 2 %, což se pak společně s dalším růstem nákladu projevuje v růstu cen ve stravovacích zařízeních a restauracích,“ uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v květnu. V oddíle alkoholické nápoje, tabák došlo ke zmírnění meziročního růstu cen vlivem cen vína, které v červnu klesly o 1,9 % (v květnu růst o 0,8 %) a cen piva, které byly vyšší o 5,4 % (v květnu o 7,2 %). V oddíle bydlení zpomalil meziroční růst cen elektřiny na 10,4 % (v květnu 12,5 %), a to vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v červnu 2018. Meziroční pokles cen v oddíle doprava byl důsledkem snížení cen pohonných hmot a olejů o 0,3 % (v květnu růst o 3,1 %). V oddíle rekreace a kultura zrychlil růst cen dovolených s komplexními službami na 6,2 % (v květnu 3,2 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červnu opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,9 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny zeleniny o 22,7 % (z toho ceny brambor o 51,7 %), masa o 3,9 %, pekárenských výrobků a obilovin o 3,2 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také cenyv oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny pojištění o 3,9 % a ceny finančních služeb o 5,7 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,4 % a ceny ubytovacích služeb o 2,6 %.

„Ačkoli ČNB čekala ve své poslední prognóze červnovou inflaci nižší, a to na 2,4 %, odhad ČNB je již starší a nesoulad jde především na vrub vyšším cenám potravin. Současná dynamika inflace je z pohledu ČNB relativně příznivá, jelikož nepřekročila 3% horní toleranční pásmo centrální banky a zároveň by se měla postupně dostávat zpět k 2% cíli. Zejména v příštím roce, což je právě horizont měnové politiky důležitý pro centrální banku. Z toho titulu tak ČNB na vyšší inflaci nemusí reagovat a předpokládáme, že sazby zůstanou v letošním roce na současné úrovni. Trh sice začíná díky globálnímu vývoji sázet i na snižování sazeb ČNB, tak jako čeká snížení sazeb ze strany Fedu i ECB, z pohledu tuzemské ekonomiky je to však předčasné. V tuto chvíli je tak nejpravděpodobnější vývoj stabilita sazeb, se kterou koneckonců počítá i ČNB ve své poslední prognóze,“ dodal Seidler.

Newsletter