Společnost JUUL Labs přichází do ČR, aby pokročila ve svém poslání zlepšit životy dospělých kuřáků

JUUL Labs, přední americký start-up v technologii elektronických cigaret ze Spojených států, přichází v říjnu do České republiky, kde jsou více než 2 miliony dospělých kuřáků. JUUL nabízí alternativu ke klasické cigaretě a bude v prodeji v příštích měsících na přibližně 1 000 prodejních místech po celé zemi. Po nedávném uvedení na trh v Evropě a v Asii podniká společnost další krok ve svém poslání ovlivnit životy jedné miliardy dospělých kuřáků po celém světě a v konečném důsledku eliminovat cigarety.

Kuřácké návyky v České republice

Podle nedávného průzkumu společnosti Kantar kouří více než čtvrtina (29 %) dospělých Čechů cigarety. 79 % z nich se pokusilo alespoň jednou přestat s kouřením, ale většině z nich se to nepodařilo. Téměř polovina (49 %) kuřáků se obává o své zdraví, ale toto číslo se zvyšuje v případě jejich příbuzných na 65 %. A téměř polovina příbuzných (43 %) by doporučila kuřákům ve svých rodinách, aby sáhli po alternativě k cigaretám, pokud nemohou přestat kouřit úplně, ale pouze 5 % dospělých kuřáků používá elektronické cigarety. Hlavní přednosti (jak jsou vnímány respondenty průzkumu): jsou cítit méně než tabák (66 %), jsou méně škodlivé než tabák (54 %), méně obtěžující pro ostatní (53 %) a mají zajímavé příchutě (51 %)   

Elektronická cigareta, spojenec v boji proti kouření

Kouření je v západních zemích primární příčinou těch úmrtí, kterým lze předcházet, a zabije celosvětově sedm milionů lidí ročně.[2] Mnoho předních zdravotnických organizací podporuje možnost kouření elektronických cigaret jako méně škodlivou alternativu k tabáku. Organizace Public Health England, orgán ministerstva zdravotnictví Spojeného království, tvrdí, že výpary jsou nejméně o 95 % méně škodlivé než kouření, a subjekty jako American Cancer Society, Santé Publique France, Ministerstvo zdravotnictví Nového Zélandu a Lékařská komora Spojeného království považují možnost kouření elektronických cigaret za alternativu redukující škodlivost klasických cigaret.

Zakladatelé JUUL Labs, James Monsees a Adam Bowen, kteří byli kdysi sami kuřáky, začali v roce 2004 na Stanfordské univerzitě společně pracovat na prototypu elektronické cigarety. Stále více byli nespokojeni se zdravotními a sociálními dopady cigaret, ale nedařilo se jim najít na trhu uspokojivé alternativy. Po deseti letech výzkumu a vývoje byl výsledkem výrobek JUUL, který byl na trh v USA poprvé uveden v roce 2015: zařízení s uzavřeným systémem s použitím páry, které nabízí účinnou a uspokojivou alternativu ke klasickým cigaretám.

Roste počet výzkumů, které tvrdí, že e-cigarety pomáhají dospělým kuřákům odpoutat se od klasických cigaret. Nedávná studie v časopise The New England Journal of Medicine ukázala, že e-cigarety byly dvakrát účinnější než substituční nikotinové terapie (náhražky, jako jsou náplasti a žvýkačky), přičemž 18 % lidí používajících e-cigarety přestane po roce s kouřením ve srovnání s 9,9 % zúčastněných, kteří používají náhražky[8]. Dvanáctiletý průzkum populace více než 18 000 kuřáků v Anglii, který provedly University College London a Cancer Research UK, ukázal, že u lidí, kteří používají e-cigarety, je pravděpodobnost, že ve snaze přestat kouřit uspějí, o 95 % vyšší než u těch, kteří se o to snaží bez nich[9].

Monzer Elabrashy, Viceprezident JUUL Labs pro střední a východní Evropu, řekl: „Uvedení JUUL na trh v České republice je dalším významným krokem vpřed v našem poslání zlepšit životy jedné miliardy dospělých kuřáků po celém světě. Tabákové výrobky zůstávají celosvětovou a hlavní příčinou úmrtí, kterým lze předcházet, a JUUL je obzvláště vhodný pro dospělé kuřáky, aby jim nabídl skutečnou alternativu ke klasické cigaretě. Jsme velmi rádi, že nyní můžeme JUUL uvést na trh v České republice, dvacáté zemi na světě, kde bude k dispozici jako alternativa pro dospělé kuřáky, kteří hledají změnu.“

Alternativa pro dospělé kuřáky

JUUL je jednoduché a funkční zařízení s jedinečnou technologií. Prostřednictvím uzavřeného systému páry s ampulemi JUUL (kapslemi) a patentované regulace teploty poskytuje uživatelům konzistentní a uspokojivý zážitek. JUUL neobsahuje ani nespaluje tabák, a proto neprodukuje 7000+ příslušných škodlivých složek obsažených v kouři z klasických cigaret[10]. JUUL obsahuje nikotin, který je návykovou látkou, ale není spojen s mnoha zdravotními problémy souvisejícími s kouřením tabáku.

Zodpovědná praxe

Produkty JUUL jsou vyvíjeny pouze pro dospělé kuřáky, kteří chtějí změnu. Žádní uživatelé-nekuřáci, zejména mládež, by nikdy neměli JUUL zkoušet a JUUL Labs má zavedena přísná opatření, která zabraňují mladistvým v přístupu a zamezují přitažlivosti pro mládež. Společnost JUUL Labs jedná v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy, ale jde ještě dále a je v rámci zodpovědné praxe na předním místě v tomto odvětví.

Uvedení na trh v České republice bude podpořeno nejmodernějšími postupy ze strany JUUL Labs, aby byly zajištěny odpovídající informace pro zákazníky a bylo zabráněno přístupu nezletilým. To zahrnuje přísná opatření na ochranu mladistvých před přístupem, jako je například zapojení pouze maloobchodních prodejců, kterým věříme, že budou dodržovat naše vysoké zásady týkající se věkové hranice, a dvoufázové věkové omezení pro online nákupy prostřednictvím našich lokálních webových stránek JUUL: technologie s použitím kontroly průkazu totožnosti a ověření věku pro každý vytvořený účet.

Všichni maloobchodní partneři musí dodržovat zásady ověřování věku stanovené společností JUUL Labs, přičemž každý zákazník, který se jeví jako nezletilý, musí předložit průkaz totožnosti, aby prokázal, že je mu více než 18 let, a maloobchodní prodejci budou pravidelně sledováni prostřednictvím programu auditů, aby se zajistila distribuce výrobků pouze vyhovujícím maloobchodním prodejcům.

Výrobek je v souladu se směrnicí EU uváděný na český trh v koncentraci nikotinu pod 20 mg/ml tak, jako je tomu u všech produktů JUUL dosud uvedených na evropský trh. Náplně JUULpod budou k dispozici ve dvou koncentracích nikotinu, a to 9 mg/ml a 18 mg/ml, aby dospělým kuřákům nabídly volbu síly nikotinu.

Newsletter