Americké výnosy pokračují v růstu. Rostou i ty evropské, například 10letý německý bund se poprvé od května 2019 přehoupl nad 0 %. Dolar proti euru mírně slábne nad 1,1340 EURUSD. Z měn regionu posiluje koruna, která se posouvá pod 24,30 za euro.

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR 2021-2022 z dubna 2021

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 20. dubna 2021 posoudil v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR 2021-2022 z dubna 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 9 členů.

Výbor vyhodnotil predikci příjmů sektoru vládních institucí jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 6 členů, 2 členové považovali prognózu za optimistickou, 1 člen se hlasování nezúčastnil.

Zdůvodnění:

Členové Výboru se shodli, že je vzhledem k pandemické situaci nadále velmi obtížné navázat prognózu příjmů na makroekonomické parametry, a to z důvodu mimořádného rozsahu diskrečních opatření. Jejich působení na příjmy rozpočtů sektoru vládních institucí může být věrohodně vyčísleno v jednotlivostech, ovšem jako celek mohou mít tato diskreční opatření vliv na samotné makroekonomické podmínky. Další zmíněné nejistoty predikce příjmů jsou společné s makroekonomickými nejistotami a týkají se především strukturálních změn v ekonomice v důsledku dlouhodobého působení protiepidemických opatření a rychlosti zotavování tuzemské ekonomiky v letošním a příštím roce. Členové Výboru, kteří označili predikci za optimistickou, viděli odchylku od predikce MF zejména v oblasti vývoje DPH. Ovšem i někteří členové hlasující pro hodnocení predikce jako realistické viděli riziko spíše na straně nadhodnocení predikce příjmů.

V Praze dne 20. 4. 2021

RNDr. Pavel Sobíšek – předseda Výboru pro rozpočtové prognózy

Newsletter