StartupYard získal nové strategické korporátní partnery

AXA a E.ON  – tyto dvě přední firmy ve svých oborech letos uzavřely dohodu o strategickém partnerství se StartupYardem,  největším akcelerátorem ve střední a východní Evropě. Během minulých dvou let kontaktovala StartupYard řada významných společností s dotazem, jak se mohou více zapojit do startupového ekosystému. Odpovědí je právě strategické partnerství. AXA a EON získají příležitost k bližší spolupráci na inovativních projektech s novými startupy. Stejně nebo i více důležitý je však závazek těchto firem poskytnout pomocí inovace a změny firemní kultury svým klientům lepší služby a produkty. K tomu je spolupráce se StartupYardem skvělou příležitostí. Od roku 2011 StartupYard akceleroval už 65 startupů ze 17 zemí. Každý rok se hlásí dalších více než 250 zájemců z řad startupů z celého světa.

“My v AXE silně věříme, že inovace jsou klíčovým motorem pro vybudování lepšího světa pro naše děti a všechny budoucí generace. V naší DNA, jako společensky odpovědné firmy, není jen vyplácení pojistek. Jde nám hlavně o to pomáhat lidem žít lepší život a stát se našim klientům skutečným partnerem v běžném každodenním životě. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme být aktivním hráčem na poli inovací. Jsme hrdí, že jsme se stali strategickým partnerem StartupYardu. Naším cílem bude pomáhat vytvořit ta nejlepší řešení pro potřeby lidí a budovat společně lepší svět,” řekl Robert Gauci, CEO společnosti AXA CZ / SK.

“Startupová scéna v České republice a celém regionu střední a východní Evropy ukazuje jasné trendy – zájem ze strany investorů i startupů neustále roste, na tento segment se zaměřují i korporace, které chtějí budovat vztahy s novými startupy, aby získaly přístup k inovacím, které podpoří jejich obchod,“ řekl Cedric Maloux, ředitel StartupYardu.

“Spolupracujeme se StartupYardem nejen pro podporu startupů, ale i pro nás – naše zaměstnance. Snažíme se vytvořit lepší budoucnost pro naše zákazníky a zjednodušit jejich život pomocí inovatovních řešení, která, pokud se dělají správně, mohou přinést obrovské benefity,“ Tomáš Bělohoubek, COO, E.ON Czech.

„Toto strategické partnerství jde ruku v ruce s naší snahou rozvíjet úzkou spolupráci mezi korporacemi a startupy. Takovéto dlouhodobé partnerství přináší větší hodnotu našim partnerům, než jednorázové akce. Motivace k úspěšnému partnerství mezi korporacemi a startupy je jasná, přesto v praxi mívají problém generovat rychlé a konzistentní výsledky. Jsme optimisté, že toto se v nejbližších letech zlepší,“ dodává Gustavo Vizcardo, ředitel pro korporátní vztahy ve SartupYardu.

O StartupYardu

StartupYard je nejstarší soukromý akcelerátor v regionu střední a východní Evropy, založený v roce 2011. Dosud investoval a akceleroval 65 startupů v 9 kohortách. Jeho cílem je pomáhat vybraným startupům k růstu a získání dalších investic, přičemž je propojuje s mentory a partnery, kteří jim pomohou se vstupem na globální scénu. Další investice v celkové částce přes 11 milionů eur se podařilo získat již 27 firmám z portfolia StartupYardu, 6 startupů již bylo prodáno. StartupYard je podporován fondy Credo Ventures, Rockaway Capital a skupinou andělských investorů včetně Michala Illicha, Josefa Matějky, Michala Kratochvíla a Philipa Staehelina.

Newsletter