Stát požaduje nesmyslné podmínky v programu Antivirus

Podnikatelské odbory se ptají: Všimli si úředníci MPSV a Úřadu práce ČR, že je nějaká krize? Podle jejich jednání a nesmyslných požadavků při podávání žádostí v programu Antivirus se zdá, že není kam spěchat a podnikatelé mají dost času. A tak jim úředníci vracejí žádosti, aniž by jim dali možnost je doplnit či opravit.

Vláda sice slíbila pomoc firmám kvůli vyhlášeným nouzovým opatřením, ale vzhledem k nesmyslným podmínkám, byrokracii a šikaně úředníků se jí stále nedostává. „Úřad práce vrací sedmdesát procent žádostí o kurzarbeit, které za první dny od spuštění programu Antivirus dostaly. Podmínky jsou pro živnostníky komplikované a především, většina žádný elektronický podpis, který úřad požaduje, nemá, takže by museli podávat žádosti prostřednictvím zmocněnce, kterému by ovšem museli dát úředně ověřenou plnou moc,“ kritizuje vládou nastavené podmínky šéf Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Žádosti o příspěvky na mzdy z programu Antivirus je možné podávat jen elektronicky. Živnostníci si stěžují také na to, že jejich žádost, pokud v ní chybí třeba jen doklad o zřízení či vedení bankovního účtu nebo jiná maličkost, nestačí pouze doplnit, ale Úřad práce ji stornuje a oni ji musí poslat znovu včetně všech povinných příloh. „Takto zaslaná žádost bude posuzována znovu bez návaznosti na původní zaslanou žádost, která byla od počátku stornována. Dále je potřeba dle manuálu žádost podepsat uznávaným elektronickým podpisem nebo zasláním datovou schránkou,“ píší úředníci zoufalým živnostníkům, kteří potřebují slíbenou pomoc co nejdříve. Podnikatelské odbory kritizují stát za to, že neustále hází těm nejmenším živnostníkům a podnikatelům klacky pod nohy, místo aby jim pomáhal jako v okolních – koronavirem postižených evropských zemích. „Podnikatelé musí také k žádosti přiložit smlouvu s bankou o založení účtu. To, že ten bankovní účet mají registrovaný léta u Finanční správy úřad práce nezajímá. To je nepochopitelné vyžadování informací, které už stát má, navíc smlouvy k účtům, které používáte dvacet let, už nikdo nemá. Česká vláda? Kocourkovští konšelé současnosti,“ prohlásil předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory žádají MPSV a ministryni Maláčovou, aby se chovali rozumně a podmínky nastavili tak, aby podnikatelé a živnostníci dosáhli na podporu z programu Antivirus bez zbytečných komplikací a překážek, a především rychle.

Newsletter