Stát se možná nebude moct domáhat realit převedených na obce

Stát se už možná nebude moci soudit o nemovitosti, které v minulosti převedl na obce. Vyplývá to z novelyzákona přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, kterou podala skupina poslanců. Rozhodující by byl zápis v katastru nemovitostí. Předloha by vyloučila možnost soudního přezkumu, zda byly splněny zákonné podmínky převodu majetku na obce.

Problém spočívá podle autorů v tom, že zákonodárce předpokládal jako podmínku pro přechod majetku jen formální právo hospodaření obcí nebo někdejších národních výborů. Soudy ale podle nich začaly podmínku vykládat tak, že obce nebo národní výbory musely s tímto původně státním majetkem skutečně hospodařit – tedy nejen jej evidovat, ale také o něj pečovat, chránit a využívat.

Newsletter