Surový tabák je v Čechách blízko uvalení daně

Na surový tabák by se měla nově vztahovat spotřební daň. Počítá s tím vládní novela zákona o spotřebních daních, kterou dnes schválila Sněmovna. Aby platila, musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Níže jsou uvedeny některé podrobnější informace ke zdanění surového tabáku:

Daň má začít platit od 1. července 2015.

Sazba daně bude odpovídat sazbě u tabáku ke kouření, tj. 1896 Kč/kilogram. Kdykoli se bude zvyšovat sazba daně u tabáku ke kouření, bude se zvyšovat i daň na surový tabák.

Vztahovat se bude na sklizené tabákové rostliny a jakékoli polotovary z nich vyrobené, které se nacházejí na území ČR a které nejsou upraveny k prodeji konečnému spotřebiteli.

Pokud jde o tabákové listy, zdaňovat se budou celé i dělené, daň se bude vztahovat na tabák sušený, nesušený, fermentovaný, nefermentovaný, expandovaný (upravený za použití vodní páry), neexpandovaný.

Pod surový tabák budou spadat i zbytky z tabákových listů, zbytky vzniklé při zpracování a výrobě tabákových výrobků, a dále rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo tabákového prachu, a to v případech, kdy nejsou tyto výrobky upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli.

Plátcem daně bude každý, kdo použije surový tabák k jinému účelu než pro výrobu tabákových výrobků, k dodání jiné osobě k jejich výrobě nebo k vývozu do zahraničí. Bude se muset zaregistrovat do sedmi dnů ode dne, kdy takto tabák použije. Výjimku budou mít např. vysoké školy nebo výzkumné instituce pro pro vědecké účely. Osoby v registru budou muset složit kauci 20 milionů korun.

Zdaňovacím obdobím bude jeden měsíc.

Zdroj: Vládní novela zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk č. 417.

Newsletter