Synthesia chystá další modernizaci své teplárny

Společnost Synthesia chystá další etapy modernizace svého tepelného hospodářství. Skončit by měla kolem roku 2020, řekl ČTK mluvčí firmy Luboš Kopecký. V první fázi chemička zhruba za miliardu korun nahradila kotle na uhlí vyspělejšími plynovými a fluidními. Modernizace přinese významné snížení emisí.

„Pracuje se na druhé části projektu, která dokončí výměnu v budoucnu potřebných kotlů teplárny a zajistí plnění ekologických podmínek i po skončení přechodného období snižování emisí,“ uvedl Kopecký.

Podle studie hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) by se v Teplárně Zelená louka měl nahradit práškový granulační kotel o výkonu 87 megawattů (MW) spalující směs černého a hnědého uhlí kotlem o výkonu 57MW na spalování směsi černého a hnědého uhlí a biomasy. Součástí projektu bude vybudování nové odsiřovací jednotky. Modernizace podle studie přinese nižší znečišťování ovzduší, výrazně poklesnou emise u tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. „Celý program bude završen rekonstrukcí turbín,“ uvedl Kopecký.

Teplárna se budovala v 50. až 60. letech. Životnost zařízení pomalu končí. Provoz fluidního kotle má přinést snížení emisí oxidů síry, oxidů dusíku a prachových částic v okolí areálu společnosti. Investice za miliardu korun je nejdražším projektem podniku za poslední desetiletí. Na projekt přispívají ze 40 procent státní a evropské dotace. Teplárna zásobuje teplem a elektřinou samotnou chemičku i desítky firem v průmyslové zóně Semtine Zone. Největším odběratelem je společnost Explosia.

Newsletter