SŽDC nakoupila na burze elektřinu v rekordním objemu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) využila služeb Power Exchange Central Europe (PXE) pro koncové zákazníky a úspěšně nakoupila trakční elektřinu v rekordním objemu 1,344 TWh pro rok 2020.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se po loňské pozitivní zkušenosti znovu rozhodla využít burzu PXE pro nákup elektřiny na rok 2020. S poptávaným objemem 1 343 952 MWh se jednalo o doposud největší aukci v historii. Do burzovního shromáždění se přihlásilo celkem 7 dodavatelů. Zadavatel, SŽDC, zvolil formu aukční ceny jako příčítací koeficient v Kč/MWh nad velkoobchodní trh. Vysoutěžená hodnota přičítacího koeficientu činí 127,9 Kč/MWh.

Výslednou cenu dodávky tvoří součet přičítacího koeficientu a vážený průměr postupně fixované ceny referenčního kontraktu na velkoobchodním trhu v průběhu letošního roku. Celý průběh burzovního shromáždění zadavatel sledoval v reálném čase v unikátním systému PARC, který PXE provozuje. Tato možnost je mezi klienty velmi vítána, zejména z pohledu transparentnosti celého procesu soutěže. Vítězným dodavatelem se stala společnost ČEZ ESCO, a.s., která bude pro SŽDC v příštím roce trakční elektřinu za daných podmínek zajišťovat.

„Jsem nesmírně rád, že se Správa železniční dopravní cesty opět rozhodla při nákupu elektřiny spolupracovat s námi. Klienti, kteří se k nám opakovaně vracejí, pro nás znamenají velkou satisfakci a utvrzují nás v tom, že náš produkt na vysoce konkurenčním trhu aukcí pro koncové zákazníky, má své pevné místo.“, říká David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe.

 

Newsletter