Tenreyrová (Bank of England): Důležitost programu nákupů aktiv spočívá v situaci, jakmile je narušeno fungování trhů, spíše než jako podpora ekonomické aktivity nákupy fungují jako nástroj napravení vzniklých tržních narušení

Newsletter