Tržby ČEZ ESCO loni rostly o 27 % na 5,5 miliardy korun

Finanční výsledky ČEZ ESCO se zlepšily zejména díky organickému růstu a zvětšujícímu se zájmu o produkty a služby v oblasti moderní energetiky. Vliv měly i akvizice nových společností. Sektor ESCO zahrnuje produkty a služby v oblasti výroby energií (fotovoltaika, kogenerace, virtuální elektrárny), distribuce (renovace tepelných sítí, výstavba rozvoden), spotřeby (EPC projekty, energetický management, regulace výroby) i provozu zařízení a jeho servisu.

Tržby společnosti ČEZ ESCO, která působí na českém a slovenském trhu, za nekomoditní produkty meziročně stouply o 27 procent, ze 4,4 miliardy korun na 5,5 miliardy. Výsledky byly taženy především silným organickým růstem. Akviziční aktivity loni probíhaly zejména na Slovensku, kde ČEZ ESCO posílilo pozici v ekologickém teplárenství v Prešově a Nových Zámcích. Projevily se i dobré výsledky společností akvírovaných v roce 2017, které se plně promítly v roce 2018.

„Naše loňské výsledky ukazují velký zájem o moderní energetiku u všech našich produktů a služeb. Více jsme utržili za instalace vzduchotechniky a klimatizací, renovaci osvětlení v průmyslu i výstavbou energetických zařízení pro externí klienty. Těší mě i rostoucí zájem o energetický management, který umožňuje sledovat a analyzovat spotřebu v objektech a navrhovat komplexní energetické úspory,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Mezi největší zakázky loňského roku patřila výstavba nové teplárny pro výrobu páry v neratovické Spolaně nebo výstavba zařízení pro výrobu chladu v závodech společností Fatra Napajedla a Benteler. Výrazným způsobem se na tržbách podílely dodávky vzduchotechniky a klimatizací, výroba a dodávky tepla nebo provoz energetických zařízení, jejich servis a údržba pro zákazníky.

„Pro řadu průmyslových klientů začíná být zajímavé outsorcování služeb spojené s provozem jejich energetických hospodářství. Kvalitních energetiků je nyní na trhu nedostatek, stejně jako ostatních technických profesí, a proto se mnohé firmy obracejí na nás, abychom jejich podniková zařízení spravovali,“ vysvětluje Čermák.

Další expanzi ESCO v budoucnu podpoří i čerstvé celoevropské cíle. Loni schválené závazky v oblasti energetické účinnosti stanovují, že EU sníží do roku 2030 spotřebu energií o 32,5 procenta. To je velkou příležitostí jak pro moderní energetická řešení v průmyslu, tak například pro projekty energetických úspor formou EPC v obcích a veřejných budovách, kdy dodavatel zákazníkovi přímo ve smlouvě garantuje výši úspor a investice se splácí z peněz ušetřených za energie.

ČEZ ESCO má na českém trhu EPC nadpoloviční podíl. V loňském roce zákazníci ČEZ ESCO díky projektům EPC uspořili 215 milionů korun, o 4 procenta více než o rok dříve. Dosažená úspora byla navíc o 21,5 milionu korun vyšší, než smlouvy garantují.

O ČEZ ESCO
ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetický management, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Má na českém trhu rovněž největší podíl v oblasti instalace energeticky úsporných opatření, vzduchotechnických zařízení a klimatizace. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má přes 1800 zaměstnanců.

Newsletter