U soudu v Ostravě začalo přezkumné jednání ve věci OKD

U Krajského soudu v Ostravě začalo přezkumné jednání v insolvenčním řízení s těžební společností OKD. Z více než 550 věřitelů přišlo k soudu zhruba 40. Soudce Petr Kula čte seznam přihlášených pohledávek, pak se bude rozhodovat o dalším postupu.

Věřitelé přihlásili pohledávky za více než 20 miliard korun, většinu z toho ale insolvenční správce Lee Louda popřel. Soud teď bude přihlášené pohledávky postupně zkoumat, měl by se přitom zabývat hlavně popřenými pohledávkami.

Největším přihlášeným věřitelem je banka Citibank. Přihlásila pohledávky dohromady za více než deset miliard korun, insolvenční správce je ale popřel. Citibank zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila. Podle Loudy se ale například neprokázalo, že společnosti NWR dluh vůbec vznikl. Neuznání pohledávek rozporují investiční fondy sdružené v neformálním uskupení Ad Hoc Group (AHG), které je majitelem většiny hlasovacích práv v NWR. Také tyto fondy Citibank zastupuje.

Největším zatím uznaným věřitelem je skupina Advanced World Transport (AWT), která přihlásila pohledávky dohromady za více než 460 milionů korun. Výsledek přezkumného jednání rozhodne o tom, jak budou rozložena hlasovací práva na schůzi věřitelů, která je naplánována na čtvrtek.

Insolvenční řízení může skončit konkurzem, nebo reorganizací. Při konkurzu by se majetek OKD rozprodal, podnik by prakticky skončil a začalo by se propouštět. Při reorganizaci by firma dál fungovala podle schváleného reorganizačního plánu.

Nyní se v OKD normálně těží černé uhlí. I s dodavatelskými firmami tam pracuje zhruba 12.000 lidí.

Newsletter