Utility Summit 2019 přinesl inovační potenciál ICT v sektoru služeb

Dnešní život je čím dál tím více závislý na elektrické energii, která přetěžuje dlouhodobě používané tradiční rozsáhlé a neefektivní metody využití energie. Lidé tak hledají účinnější a rozumnější zdroje. Elektrárenský průmysl čelí největší výzvě, poskytovat spolehlivé, hospodárné, účinné a ekologické energetické sítě. Infrastruktura Huawei ICT přináší efektivní a bezpečné řízení elektrických služeb od výroby po distribuci. 

Huawei opět uspořádal Utility Summit v Praze, aby zvýšil povědomí o nejnovějších trendech v řešeních týkajících se sektoru služeb. Hlavním cílem této události bylo shromáždit firmy v sektoru služeb, poskytovatele ICT, mezinárodní think tanky a experty k diskuzi o nejnovějších trendech a vytvoření jejich otevřené platformy. 

Název Utility Summitu byl „Leading New ICT, Bits Drive Watts“. Témata akce se týkala především obchodních modelů a osvědčených postupů v sektoru služeb a ekosystému mezi koncovým zákazníkem / partnerem / konzultantem / dodavatelem.

Akci zahájil generální ředitel Huawei Technologies Czech Radoslaw Kedzia a regionální ředitel skupiny Enterprise Business Group Jay Peng. 

Vzhledem k tomu, že se stále více využívají elektrické sítě s podporou IP, může být k dispozici stále více pokročilých služeb jako jsou telekonference, videokonference atd. Tradiční komunikační sítě s časovým dělením (TDM) ovšem tyto pokročilé služby nemohou zvládat efektivně. Transformace komunikačních sítí přes elektrické rozvodové sítě vyžaduje velkou šířku pásma, spolehlivost a komplexní komunikační rozhraní. V neposlední řadě musí provozovatelé elektroenergetiky vybudovat kombinovanou komunikační infrastrukturu TDM/IP. Která bude poskytovat více služeb a předcházet většímu množství chyb a selhání.

Spolehlivost a kvalita elektrické sítě přímo ovlivňuje ekonomické aktivity a každodenní život obyvatel. Zatímco automatizovaná distribuční síť řeší základní problémy spojené s propojováním dodavatelů s odběrateli, starší sítě toto spojení komplikují. Stárnutí zařízení a vedení, stejně jako nevyhovující distribuční sítě, způsobují vysoké ztráty a nízkou kvalitu energie. Bez automatizace distribuce (DA) nelze monitorovat zařízení v síti, což komplikuje její zdokonalování. Mnoho zařízení DA a jejich komplikované nastavení vyžaduje vysokou spolehlivost komunikace a nízkou latenci sítě.

Dříve museli zaměstnanci získávat data osobně navštěvováním domácností. Pokročilá měřící infrastruktura (AMI) poskytuje inteligentní řešení měření, založené na obousměrné vysokorychlostní komunikaci. AMI čte data na vzdálených elektroměrech a umožňuje napájení v reálném čase. Zároveň efektivně zabraňuje krádeži elektřiny prostřednictvím kompletního systému správy uživatelů a analyzuje statistiky ztrát na linkách pro dosažení vysoce efektivního provozu.

S přechodem z tradičních energetických sítí na inteligentní sítě mají energetické společnosti stále větší podíl na pevných sítích a infrastruktuře. Díky mnoha příznivým faktorům, jako jsou národní strategie a širokopásmové připojení, stále více elektrárenských společností zkoumá, jak nejlépe využít stávající aktiva za účelem dosažení podnikových cílů v inovacích a zvýšení příjmů. Energetické společnosti mají velké množství stožárů, věží a podzemních vedení, které mohou být použity k paralelnímu zavádění napájecího kabelu a vláken, pro snížení nákladů. Elektroenergetické společnosti mají určité výhody v nabízení přidané hodnoty díky své strategii zavádění optických vláken, pronájem vláken a širokopásmového připojení.

Dalším projednávaným tématem byly osvědčené postupy, které poskytují konzultace, plánování a systémovou integraci pro komerční zákazníky. Díky obchodnímu plánu a plánu služeb, pomáhá řešení zákazníkům rychle budovat sítě, rozvíjet služby a dosahovat obchodů s vyšší přidanou hodnotou využíváním nadbytku vlastních zdrojů a tím zvyšovat příjmy a zisky.

Newsletter