V Praze se bude zítra demonstrovat. Kdo, kde a kdy?

Již zítra, v sobotu 25. 2. 2017, se koná demonstrace za svobodné podnikání, proti EET a proti budování socialismu. Shromáždění se sejde ve 12:00 na Václavském náměstí (pod koněm).

K programu a cílům demonstrace se vyjadřuje jeden z organizátorů a moderátor demonstrace, předseda Asociace podnikatelů a manažerů, Radomil Bábek:

Naše dnešní vláda se chová jako středověká vrchnost. Vrší příkazy a zákazy, rozhoduje o tom, jak máme žít a jak se máme chovat. A jako každá vrchnost potřebuje nevolníky, kteří na ni budou robotovat.

Aby nevolníci poslouchali, vytváří si vrchnost spoustu pravidel, jejichž porušení tvrdě trestá. Nevolníky je třeba mít pod kontrolou, a tak vrchnost zavedla různé kontrolní a sledovací nástroje – registry, evidence a hlášení. Poddaným vrchnost stanovuje často podmínky, které jsou jen těžko splnitelné, nebo dokonce nesplnitelné. To se neděje omylem, jak se nám vrchnost snaží vždy namluvit. Je to úmyslné jednání s cílem zlomit naši vůli a učinit nás poslušnými.

Vrchnost a papaláši, Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka, Michaela Marksová, Marian Jurečka, Karla Šlechtová a další podobní, nepracují pro nás, ale pro sebe. Předražené státní zakázky, dotace na nesmyslné projekty, investiční pobídky, úlevy na daních a zákony, kterými si jdou navzájem na ruku, to je jejich politika. Tvrdě vládnou a sami si dělají, co chtějí. Pěkně po bolševicku.

Takovou vládu nechceme, takový stát nepotřebujeme. Proto se sejdeme na demonstraci nazvané Vrchnost a papaláši? Už jsou tady zase!

Praha, Václavské náměstí (pod koněm), 25. 2. 2017 ve 12:00

Demonstrace za svobodné podnikání, proti EET, proti budování socialismu v ČR

Newsletter