Věřitelé budou u soudu rozhodovat, co bude dál se společností OKD

Věřitelé, kteří se dnes sejdou u Krajského soudu v Ostravě, budou rozhodovat o dalším osudu těžební společnosti OKD, jež je od června v úpadku. Ten lze vyřešit dvěma způsoby: reorganizací, nebo konkurzem. Konkurz by znamenal zánik podniku, rozprodej jeho majetku a bezprostřední propouštění. Reorganizaci prosazuje moravskoslezská krajská tripartita, vláda, horníci, vedení OKD a je pro ni i insolvenční správce Lee Louda. Při ní by podnik dál fungoval podle schváleného reorganizačního plánu. Postupně by se utlumily ztrátové doly, v dalších šachtách by se mohlo těžit černé uhlí zřejmě až do roku 2023.

Schválí-li věřitelé reorganizaci, dostane zřejmě podnik od státu půjčku 700 milionů korun. Firmě chybí hotovost, a tak například dnes, kdy je v OKD výplatní termín, nedostanou někteří zaměstnanci s nejvyššími příjmy celou výplatu, ale jen její část. Druhou dostanou nejpozději 19. srpna. Vedení si mzdy vyplatí až když budou mít všichni zaměstnanci celé výplaty na účtech. OKD na výplaty potřebuje měsíčně kolem 400 milionů korun.

Věřitelem OKD s největšími uznanými pohledávkami je skupina Advanced World Transport (AWT), která přihlásila pohledávky dohromady za více než 460 milionů korun. Přes 550 věřitelů sice u soudu přihlásilo pohledávky za více než 20 miliard korun, insolvenční správce ale většinu neuznal a středeční přezkumné řízení u soudu potvrdilo, že uznané pohledávky dosahují jen bezmála tří miliard korun.

Věřitelem s největšími neuznanými pohledávkami je banka Citibank, která přihlásila pohledávky za více než 10 miliard korun. Jde o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank držitele dluhopisu zastupuje. Mezi držiteli jsou i investiční fondy sdružené v neformálním uskupení Ad Hoc Group (AHG), které je majitelem většiny hlasovacích práv v NWR. Ty neuznání pohledávek rozporují. Celá věc možná skončí arbitráží.

Newsletter