Většina Čechů o obchodní dohodě mezi EU a USA stále nic neví

O plánované dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy neslyšelo 56 procent Čechů. Určité informace o smlouvě nazvané Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) zaznamenalo 24 procent občanů, netuší ovšem, čeho se dokument týká. Určité povědomí o smlouvě a jejím obsahu má pak necelá pětina společnosti. Vyplynulo to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle kterého se celkové povědomí o smlouvě TTIP za poslední rok významněji nezměnilo.

O TTIP diskutují zástupci Evropské komise s americkou stranou od roku 2014. Smlouva by měla odstranit zbývající překážky v obchodování mezi EU a USA a vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Některé země EU ale mají proti dohodě námitky a bojuje proti ní i řada aktivistů a skupin. Podle nich TTIP omezí demokratická práva Evropanů a koncerny budou mít ještě větší vliv na vznik zákonů.

V současnosti se o informace související se smlouvou TTIP zajímá necelá pětina české veřejnosti, naopak 80 procent občanů se o informace týkající se volného obchodu mezi EU a USA nezajímá. „Vysoké zastoupení těch, kteří se o situaci nezajímají, lze částečně vysvětlit i tím, že je v české veřejnosti velký počet lidí, kteří o této smlouvě doposud neslyšeli,“ míní autoři průzkumu.

Podle CVVM informovanost o smlouvě stoupá s vyšším vzděláním, vyšší životní úrovní a vyšším věkem. Obecně mají o TTIP vyšší povědomí muži než ženy. Více informovaní jsou podnikatelé či vyšší odborní zaměstnanci a pravicově orientovaní lidé.

Newsletter