VII. Mezinárodní konference EFPA Česká republika již ve středu

Ve středu 26. září 2018 se v pražském hotelu Clarion uskuteční VII. Mezinárodní konference EFPA Česká republika věnovaná finančnímu poradenství, jeho rozvoji a zvyšování jeho úrovně a důvěryhodnosti v lokálním i celoevropském měřítku.

Konference, konaná pod heslem „Od odbornosti k úspěšnosti“, se bude věnovat aktuálním novinkám a trendům trhu, jakými jsou nové školicí programy, odborné zkoušky nebo výsledky unikátního evropského průzkumu. S těmi účastníky seznámí zástupci EFPA ČR a EFPA Europe Marta Gellová, Petr Volek, Martin Širůček, John Gilliam a Emanuel Carluccio. Tomáš Lukavec – autor originálního konceptu „Profily osobní značky“ a bestselleru „Jsi značka?“ – poté přiblíží tipy z praxe i konkrétní návod, jak se úspěšně prezentovat v 21. století.

Hlavním řečníkem bude předseda Českého svazu biatlonu, místopředseda mezinárodní unie IBU a úspěšný sportovní manažer Jiří Hamza. Ten se ve svém příspěvku zaměří na paralely mezi sportem a profesí finančního poradenství, týmem a rolí individuálního hráče i na vlastnosti úspěšných lidí.

Součástí hlavního bloku konference bude rovněž příspěvek Johna Gilliama1 z Texas Tech University, který pro účastníky konference popíše fungovaní finančního poradenství v USA včetně jeho srovnání s evropskými standardy. Především se bude věnovat podmínkám a zákonným požadavkům na finanční poradce, kritériím, které určují jejich konkurenceschopnost atp. Pan Gilliam navíc získal v letošním roce prestižní Fulbrightovo stipendium, které mu umožní působit v letošním semestru na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Tam by měl také společně s Martinem Širůčkem2 realizovat základní průzkum mezi poradci
a jejich klienty v České republice, jehož cílem je odhalit, jak klienty ovlivňuje míra rizika při volbě finančních produktů.

Odpolední blok nabídne odborné workshopy, zaměřené na představené novinky a aktuální trendy v oblasti finančního poradenství. Přednášející se dotknou i dnes populární oblasti kryptoměn a jejich role v klientském portfoliu, posouzení rentability projektu nebo otázky čerpání renty v důchodu. 

Na závěr konference se uskuteční panelová diskuze zástupců distribučních společností, věnovaná otázce, co bylo a je pro jejich profesionální i osobní úspěch nejdůležitější.

EFPA European Think Tank, konaný před konferencí v úterý 25. září, slouží k vzájemné výměně informací
a know-how mezi členy EFPA, jehož se zúčastní přes 20 mluvčích z 15 zemí. Ti se pokusí najít odpovědi na otázku, zda lze nastavit unifikovaný postup správného sestavení klientského portfolia napříč všemi evropskými zeměmi. Řešenou problematikou bude rovněž možnost vytvoření jednotného evropského investičního dotazníku sloužícího pro diagnostiku klienta – test přiměřenosti s ohledem na legislativu jednotlivých států.

Newsletter