Vítězem může být HR, nejen kvůli investorům

HR v číslech a souvislostech – to je výzva, o kterou nyní běží. Personalistika se dynamicky mění a změna zájmu o její „monetizaci” je exponenciální. Důvodem je progres trhu v duchu Průmyslu 4.0. zejména u výrobních podniků, a s ním související chování investorů, kteří ve svém rozhodování zvažují i úroveň HR a zaměstnanců.

„Změna přístupu firem k personálním plánům je citelná již několik let, podniky do mnohem větších detailů zajímá, co jim koruna vložená do rozvoje přinese. Ptají se, kolik finančních prostředků musí do personálního rozvoje vložit, a co přesně v rámci vzdělávání lidí zajistit, aby firma dosáhla určitého cíle,” uvádí Lubomír Urbánek, CEO Factory Dock a upřesňuje, že cílem může být změna technologií v podniku, zavedení nového provozu, změna sortimentu vyvolaná poptávkovou křivkou, nové logistické centrum nebo příprava pro vstup investora. Factory Dock je inovativní služba, která propojuje komplexní personalistiku a virtuální simulace výroby/služeb prostřednictvím digitálních dvojčat.

Investoři zkoumají HR

„Zhruba 80 % zahraničních investorů hodnotí úroveň HR a zaměstnanců. Pokud jsou v jejich hledáčku například inovativní podniky, ve kterých automatizace ovlivňuje větší potřebu pokročilých pozic, je propojenost HR rozvojových plánů na strategie naprosto klíčová,” jak je Lubomír Urbánek přesvědčený. „Sofistikovaná robotická linka vyžaduje odbornou správu a údržbu, což možná zní velmi jednoduše, ale realita je taková, že proškolit udržbáře-profesionála je otázkou až čtyř let,” uvádí jeden z důvodů důsledné personalistiky Urbánek. Podniky, které podle Urbánka prokáží odolnost týmu proti krizovým stavům, jsou pro investora mnohem atraktivnější. „V neposlední řadě je kvalita řízení lidských zdrojů a jeho pevné místo v plánování kritériem i pro celkovou hodnotu potenciální investice,” doplňuje odborník v oblasti HR, který je také zakladatelem proHR leaders. Tato společnost se soustředí na systém komplexního online hodnocení zaměstnanců podle jejich kompetencí – tedy schopností, vzdělání a dalších předpokladů.

Řežete nebo pátráte?

Ač je souvislost HR a firemních rozpočtů zřejmá, stále je řada organizací, kde se setkáváme s neracionálními stereotypy a výše investice do vzdělávání a proškolování se dědí z roku na rok. V souvisejících rozpočtových kolonkách stojí stále stejné číslo zcela bez provázanosti na reálné potřeby zaměstnanců pro práci, strategie rozvoje firmy a jiné rozvojové plány. „Předpokládám, že těchto případů bude stále méně zejména ve výrobních podnicích, které jsou v čele technologické proměny současné společnosti. Aktuální změny ve společnosti firmy rapidně přivádí k revizi jejich vnitřních procesů. Jde o hledání příležitostí, jak optimalizovat své fungování, což je ve srovnání s propouštěním nebo utlumením výroby, efektivnější způsob, jak “najít” tolik potřebné prostředky na další období. Je to volba mezi ořezy a hledáním přínosů,” popisuje situaci Petr Jalůvka (jednatel společnosti Dynamic Future a profesionál v oblasti optimalizace procesů a optimalizace výroby), kdy je zájem firem o revize jejich skutečné efektivity na pořadu každého dne.

Návratnost z dvojčete

Optimalizaci stávající i plánované výroby (může jít jak o její růst, tak i přechodné zúžení) jde ověřovat mnoha způsoby, trendem jsou digitální dvojčata. Investice do digitálních dvojčat jsou poháněny cenným zvýšením efektivity, nehledě na to, v jakém rozpoložení se hospodářství právě nachází: „Z našich zkušeností vyplývá, že každé euro investované do optimalizace s využitím virtuální simulace (tedy digitálních dvojčat) přinese 12 EUR. Jde v souhrnu o návratnost, přínosy, navýšení kapacity a podobně,” uvádí Jan Šlajer, expert ze společnosti Dynamic Future, která se dynamickou simulací zabývá od roku 2001, a jednatel Factory Dock. Z celosvětového pohledu také investice do technologie digitálních dvojčat bobtnají a navzdory negativnímu dopadu COVID-19 se v roce 2020 očekává pouze 1% pokles celkových výdajů na digitální dvojčata, jak v červnu 2020 zveřejnil výzkum společnosti Juniper Research. Studie také uvádí, že celkové globální výdaje za digitální dvojčata mají do roku 2021 dosáhnout 12,7 miliard amerických dolarů. Šlo by o nárůst o 17 % z 10,8 miliard USD v roce 2019.

And the winner is?

Analýzy, profesionální Indexy trhu práce, MMF a další zdroje nám postupně odhalí odpovědi, nakolik se firmy rozhodly hledat příležitosti uvnitř, i kolik pracovníků uvolnily na trh práce. V každém případě může být HR právoplatným vítězem nejen současné situace způsobené koronavirem a uvolněním lidí pro budoucí sofistikovaná pracovní místa, ale celkové modernizace průmyslu a služeb, toho, čemu ve zkratce říkáme Průmysl 4.0. I když nás základní vize čtvrté průmyslové revoluce nejprve strhla k tomu, že jsme se soustředili na stroje a roboty, a zapomněli na lidi, nyní se vše obrací. „Je stále zřejmější, nakolik skvělé stroje potřebují skvělé lidi. Mluvme tedy o lidech, o strojích až pak,” doplňuje velký zastánce čisté personalistiky, Lubomír Urbánek.

Factory Dock je nový projekt a firma v oblasti, která propojuje komplexní personalistiku a virtuální simulace výroby/služby. Tým má více než 20leté zkušenosti s HR a s konstruováním simulačních procesů napříč průmyslovými obory. K tomuto know how je navázána vlastní metodika sběru dat, která nezatěžuje provoz firem. Bezpečnost dat je zásadní a zajištěná.

Newsletter