Dolar pod mírným výprodejním tlakem proti euru, procyklickým měnám i v dolarovém indexu. Euro se posouvá nad 1,1850 EURUSD. Koruna před rozhodnutím ČNB zůstává v mírném zisku pod 25,45 za euro.

Vláda asi odmítne novelu o realitách převedených na obce

Pro možnou protiústavnost vláda asi odmítne poslaneckou předlohu, podle níž by se stát nemohl soudit o nemovitosti, které v minulosti převedl na obce. Skupina poslanců v novele zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí navrhuje, aby byl rozhodující zápis v katastru nemovitostí. Norma by vyloučila možnost soudního přezkumu, zda byly splněny zákonné podmínky převodu majetku na obce.

Kabinet podle předběžného stanoviska pro čtvrteční zasedání poukáže na nepřípustnou zpětnou platnost předlohy. „Z hlediska principů práva a zákonnosti je nepřijatelné, že prostřednictvím navržených úprav mají být zhojeny i případy, kdy do katastru nemovitostí bylo zapsáno vlastnické právo obci, aniž byly naplněny podmínky pro takový zápis podle příslušných ustanovení zákona,“ stojí v dokumentu pro ministry. Vládní legislativci upozorňují taky na to, že předloha by obcím poskytla silnější ochranu jejich domnělého vlastnického práva na úkor jiných subjektů.

Problém spočívá podle autorů návrhu v tom, že zákonodárce předpokládal jako podmínku pro přechod majetku jen formální právo hospodaření obcí nebo někdejších národních výborů. Soudy ale podle nich začaly podmínku vykládat tak, že obce nebo národní výbory musely s tímto původně státním majetkem skutečně hospodařit – tedy nejen jej evidovat, ale také o něj pečovat, chránit jej a využívat.

„I když tedy obce tento majetek mají většinou již více než 20 let zapsaný v katastru nemovitostí na svém listu vlastnictví, může stát tento stav s oporou v judikatuře soudů kdykoli zpochybnit a domoci se určení svého vlastnictví,“ uvedli autoři z řad poslanců ČSSD, ANO, TOP 09 a Starostů, ODS a Úsvitu v důvodové zprávě.

Dotýká se to podle nich mnoha měst včetně Prahy a Brna zejména v souvislosti s nároky bytových družstev na bezplatný převod státních pozemků pod domy a v jejich okolí. Žaloby podává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vesměs právě z podnětu bytových družstev, uvedli předkladatelé.

Úřad podle důvodové zprávy eviduje od roku 2011 do konce loňského roku 172 soudních sporů o majetek v odhadované účetní hodnotě přes 319 milionů korun. Ve stejném období soudy pravomocně rozhodly 78 sporů, v 66 z nich byl stát úspěšný a získal zpět majetek zhruba za 152 milionů korun. Žaloby nejsou vyloučeny u dalších více než 600 nemovitostí, uvedli předkladatelé.

Pokud by předloha platila, po letošním říjnu by úřad už tyto žaloby podat nemohl. Novela by se navíc vztahovala i na nemovitosti, které už obce prodaly. Netýkala by se naopak případů, v nichž již soudy pravomocně rozhodly nebo v nichž řízení ještě neskončilo. O předloze rozhodnou zákonodárci.

Newsletter