Vláda schválila prodloužení programu DELTA

Vláda dnes schválila prodloužení programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, který administruje Technologická agentura ČR (TA ČR). Návrh na změny programu předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Doposud bylo v rámci programu DELTA vyhlášeno pět veřejných soutěží – v roce 2014 na spolupráci s Vietnamem, v roce 2015 na spolupráci se třemi čínskými provinciemi (Ťiang-su, Če-ťiang a Sečuán) a Tchajwanem. V roce 2016 pak na spolupráci s Koreou. V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy na spolupráci s Německem (pro oblast Průmyslu 4.0), s Vietnamem a vybranými čínskými provinciemi, s Tchajwanem a Koreou.

„Program DELTA má především pomoci zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, ve kterých existuje shoda se zahraničním partnerem, a které budou úspěšně zavedeny do praxe. Podobně úspěšné programy posilují konkurenceschopnost České republiky, protože vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby zúčastněných zemí,“uvedl místopředseda vlády Bělobrádek.

Motivací pro aktuální prodloužení úspěšného programu bylo průběžné hodnocení, které v jeho polovině realizovala Technologická agentura. Hodnocení ukázalo, že program DELTA je vhodným nástrojem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI, významně posiluje bilaterální spolupráci českých a zahraničních podniků a výzkumných organizací. Program potvrdil potenciál napomoci zlepšovat přístup týmů z České republiky k zahraničním kapacitám, k mezinárodním znalostem a know-how.

Oproti původní verzi programu schválené vládou v roce 2013 byl předkládaný program DELTA upraven v jeho klíčových parametrech: program byl prodloužen o 2 roky, tj. nově je jeho doba trvání 2014 – 2021 a odpovídajícím způsobem byl upraven rozpočet, konkrétně výdaje ze státního rozpočtu byly upraveny ze 768 mil. Kč na 720 mil. Kč. Rozpočet není navýšen, protože program se bude překrývat s připravovaným programem Delta 2, do něhož budou alokovány další finanční prostředky.

Newsletter