Vláda zřejmě odmítne návrh KSČM na daňovou progresi

Vláda v pondělí zřejmě odmítne návrh poslanců KSČM, kteří chtějí v zákoně o daních z příjmů obnovit daňovou progresi a v zákoně o dani z přidané hodnoty zavést jen jednu sníženou sazbu. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro jednání vlády. Podle vlády je to vnitřně rozporný a nesystémový krok, kvůli věcným nedostatkům by se ani nedal uplatnit v praxi.

V současné době platí sazba daně z příjmů fyzických osob 15 procent, pouze lidé s příjmy na 48násobkem průměrné hrubé mzdy odvádějí navíc sedmiprocentní solidární daň. Tuto daň chtějí komunisté zrušit a zavést chtějí čtyři pásma zdanění. Lidé s příjmy do 132.200 korun ročně, tedy s hrubým měsíčním příjmem přibližně do 11.000 korun, by podléhali sazbě devět procent. Nynější patnáctiprocentní sazba by se vztahovala na roční příjmy v rozmezí 132.200 až 336.000 měsíčně. Příjmy nad tuto částku až do 1,000.800 korun by se danily 25 procenty a nad nimi by už byla sazba 35 procent.

Vláda však poukazuje na příklad na to, že návrh nepočítá s úpravou slev na dani. To znamená, že až do ročního základu daně 165.600 Kč by se jako dosud nevybírala žádná daň, takže navržené první a částečně i druhé pásmo sazby daně by z hlediska poplatníka neznamenalo žádnou změnu, stojí v návrhu stanoviska.

Progresi chce KSČM zavést i na firmy. Nyní se na ně vztahuje sazba 19 procent. Komunisté navrhují, aby tato sazba platila pro firemní zisky do deseti milionů, nad tuto částku už by odváděly 25 procent. Vláda ale poukazuje na to, že půjde o skokové zvýšení. Firma se základem daně deset milionů by zaplatila na dani 1,9 milionu, ale pokud by její zisk činil už deset milionů a jeden tisíc korun, platila by daň 2,500.250 Kč. To by pak podle vládních legislativců firmy motivovalo k tomu, aby setrvávaly pod desetimilionovou hranicí, případně k tomu, aby se dělily na menší.

Předloha poslanců KSČM současně s tím navrhuje zavést jen jednu sníženou sazbu DPH, a to pět procent. Nyní jsou dvě snížené: 15 a deset procent. Podle vlády však návrh není úplný, zapomíná změnit některá ustanovení a není ho možné považovat za uskutečnitelný.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se k tomu dostanou.

Newsletter