Williams (Fed): Zahájení procesu snižování tempa nákupů aktiv v letošním roce muže být vhodné, záleží na vývoji trhu práce, Fed se však v rámci tzv. taperingu nemusí držet plánu, kterého jsme byli svědky v předchozích procesech snižování nákupů

Newsletter