Wüstenrot vybral vítěze soutěže „Co si koupím za sto tisíc?“

Finanční skupina Wüstenrot zakončila svou intenzivní náborovou kampaň zaměřenou na nábor finančních poradců. V letošním roce byla její součástí online podpora, komunikace na sociálních sítích, PR kampaň a spuštění microsite www.kilomesicne.cz. Doprovodnou aktivitou na hledání nových finančních poradců byla také zábavná soutěž „Co si koupím za sto tisíc?“, která probíhala od května. Vítězem hlavní ceny se stal Jiří Sedlák.

„Kvalitních finančních poradců je nedostatek. Vzhledem k tomuto faktu a nízké nezaměstnanosti jsme hledali cesty, jak atraktivní formou zaujmout potenciální zaměstnance. Podařilo se nám získat především mladé zájemce o finance, kteří se mohou učit od našich zkušenějších kolegů,“ uvádí Stanislav Obešlo, ředitel interní obchodní sítě finanční skupiny Wüstenrot.

Nároky na finanční poradce

Finanční poradci musí splňovat přísná kritéria a mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Na počátku prosince 2016 totiž začala platit novela zákona o spotřebitelském úvěru. Přinesla nová práva chránící spotřebitele, větší odpovědnost pro finanční instituce, ale i zvýšené nároky na důvěryhodnost a odbornou způsobilost jejich poradců a zprostředkovatelů úvěrů. Každý, kdo zprostředkovává úvěry, musí splnit tyto podmínky, jejichž součástí je také složení odborné zkoušky, jinak tuto profesi nesmí vykonávat.

Testy odborných znalostí smí vykonávat pouze organizace, které k tomu získaly licenci České národní banky, jež vše dozoruje na základě zákona o spotřebitelském úvěru. „Jedná se o ochranu klientů před neseriózními prodejci finančních produktů, kterým nejde o službu spotřebiteli, ale především o vlastní zisk. Nabízet půjčky tak dnes mohou opravdu jen kvalitně proškolení odborníci, kteří splňují všechny podmínky dané zákonem,“ dodává Obešlo.

Dobře nakládat s majetkem, zodpovědně vést rodinný či osobní rozpočet, udržet si životní standard i v penzi a splnit si své sny o bydlení je mnohdy náročné, a proto finanční poradci hrají důležitou roli. „Jejich úkolem je nejen umět správně doporučit produkty, ale především sestavit optimální finanční plán, který umožní vytvořit potřebnou rezervu. Na tu spousta klientů zapomíná,“ upozorňuje Obešlo.  

Reakce Čechů

Nedávný průzkum finanční skupiny Wüstenrot potvrdil, že dvě třetiny Čechů již využilo služeb poradce. Spokojeno s ním pak bylo 73 % respondentů. „S novými a přísnějšími podmínkami se zamezí poskytování nekvalitních služeb a zájem se pravděpodobně zvýší,“ očekává Obešlo. Finančního poradce si respondenti nejčastěji vybírají na základě osobních referencí, tímto způsobem si jej vybralo 56 % dotázaných.

Newsletter