Přebytek běžného účtu platební bilance byl v únoru 28 miliard

AKTUALIZOVÁNO – Přebytek běžného účtu platební bilance dosáhl v únoru 28,2 miliardy korun, a to vlivem aktiva bilance zboží a služeb. Trh čekal přebytek téměř 39 miliard. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 31,6 miliardy korun. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnut přebytek převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 2,1 miliardy Kč. Přebytek běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících snižuje. Koruna bez výraznější reakce. 

„Stejně jako v předchozích měsících, i v únoru musela ČNB čelit tlaku spekulantů na opuštění kurzového závazku. Devizové rezervy se v únoru zvýšily o 223,6 miliardy korun, což je více než v listopadu 2013, kdy ČNB začala bránit koruně posilovat pod 27 EURCZK. V porovnání s lednem je ale únorový nárůst devizových rezerv nižší téměř o polovinu. Nutno ale vzít v potaz, že lednový objem intervencí ČNB byl rekordní,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Monika Junicke. Dodala, že za celý rok vykáže bilance slušný přebytek kolem 53 miliard. Měl by být tedy přibližně stejný jako v roce 2016.

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 26,4 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv proti zvyšování pasiv vůči zahraničí. Přebytek odlivu přímých zahraničních investic bylo 0,3 miliardy korun.

Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,3 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu vykazuje příliv kapitálu. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 67 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv růstem investic nerezidentů do vládních korunových dluhopisů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu vykazuje v posledních měsících nárůst přílivu kapitálu.

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 132,3 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých pasiv). Saldo vlastních transakcí ČNB (devizové intervence) a transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 223,6 mld. Kč.

Newsletter