Přebytek státního rozpočtu vzrostl, loňský rekord vydžel

AKTUALIZOVÁNO – Přebytek státního rozpočtu na konci března vzrostl na 4,7 miliardy korun z únorových 3,7 miliardy korun. Loni v březnu stát hospodařil s rekordním přebytkem 43,6 miliardy korun. Meziročně nižší přebytek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů, které byly za první tři měsíce letošního roku nižší o 52,7 miliardy korun. Uvedlo to dnes ministerstvo financí.

Celkové příjmy státního rozpočtu byly k 31. březnu 307,7 miliardy korun a celkové výdaje 303 miliard korun.

Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů by skončilo schodkem ve výši 4,6 miliardy korun, když ve stejném období roku 2016 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 12 miliard korun.

„V prvních měsících roku 2017 tak pozorujeme meziroční pokles investičních transferů z Evropské unie i investiční vlády. Celkově v roce 2017 ale očekáváme obnovení investiční činnosti vlády. Také očekáváme, že se kvůli nadcházejícím volbám zvýší mandatorní výdaje. Podle našich odhadů by měly veřejné finance na konci roku vykázat nižší deficit kolem 0,2 % HDP,“ uvedla analytička         Raiffeisenbank Monika Junicke. 

Inkaso DPH ve výši 57,2 miliardy bylo meziročně vyšší o o 7,4 procenta. Od letošního ledna klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH ze 70,25 % na 69,68 % ve prospěch podílu obcí. Dle odhadu by to mělo mít negativní dopad na rozpočet ve výši 2,1 miliardy Kč. Meziročně bylo inkaso DPH na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 6,5 miliardy korun, tedy o 8,6 procenta.

Inkaso DPH by letos mělo být dle ministerstva pozitivně ovlivněno promítnutím dopadů opatření, která byla zavedena v roce 2016 – jedná se o zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016.  Ke konci března bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 132,4 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 6,5 miliardy Kč.

Newsletter