Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD.

Příběh o rozchodu dluhopisového a akciového trhu

Klíčové body

  • ECB se zaměřila na důvody rozchodu dluhopisového a akciového trhu.
  • Důvody jsou dva, a to vnímání aktuálních ekonomických rizik a měnová politika.
  • Evropské tržní sazby by mohly výhledově vzrůst zejména díky ekonomické obnově.
Zdroj: Depositphotos

Příběh, který stojí za tržními pohyby, se může lišit trh od trhu. Už dříve jsme psali, že každý trh to vidí poněkud jinak, dnes na to navážeme detailní zprávou z dílny Evropské centrální banky. Ta upozorňuje na rozchod dluhopisového a akciového trhu, přičemž hlavní důvody aktuálně nízkých výnosů jsou podle banky hned dva.

Ve středu vystoupila členka Výkonné rady ECB Isabela Schnabelová se svou prezentací s názvem „The monetary policy non-puzzle in bond markets”, která byla zaměřena především na dluhopisový trh. Upozornila, že nehledě na ekonomickou obnovu, oživující inflaci a výhled postupného snižování tempa nákupů aktiv centrálními bankami na obou stranách Atlantiku zůstávají evropské i americké výnosy poměrně nízko. K vysvětlení, proč to tak je, použila dekompozici hned několika proměnných.

Jako první zmínila krátkodobou sazbu OIS, u níž upozornila na dvě zásadní složky. První jsou inflační očekávání, která v posledních týdnech – měřeno například 5Y5Y inflačním forward swapem – vzrostla nad původní předpandemické úrovně. Tento posun neměl však na dlouhodobě očekávanou sazbu OIS větší dopad, a to z důvodu poklesu reálné sazby, evropské 10Y OIS, která se během léta posunula na historicky nejnižší hodnoty. To je podle Schnabelové matoucí zejména vzhledem k probíhající ekonomické obnově.

Zdroj: ECB

Zdroj: ECB
Zdroj: ECB

Jedním z možných vysvětlení je trvající obava trhu navázaná na dvě hlavní rizika. K jejich označení byla použita dekompozice faktorů ovlivňujících tentokrát výnos desetiletého amerického dluhopisu. Rozložení sil ukázalo vliv domácího i zahraničního makroekonomického vývoje, kde je téma číslo jedna nejistota ohledně ekonomické obnovy. Schnabelová to spojuje zejména s mutací delta a s výpadky v dodavatelských řetězcích, tudíž spíše s přechodnými faktory.

Z grafu je zároveň vidět, jak se zvětšil vliv domácí – americké – politiky, kde jde hlavně o tu měnovou. Tapering je v podstatě zaceněn, ale ohledně sazeb se očekávání změnila. Zvýšení úroků Fedu o 25 bodů je zaceněno podle eurodolarových futures až v prvním čtvrtletí 2023, tudíž  v tomto ohledu mají výnosy amerických bondů ještě kam růst. To je podle nás také velké plus pro Fed, kterému se evidentně podařilo oddělit chápání taperingu a zvýšení sazeb.

Zdroj: ECB
Zdroj: ECB

Nicméně, nehledě na obavu dluhopisového trhu, kterou můžeme spojit s deltou a tzv. úzkými hrdly, ekonomické výhledy HDP pro rok 2022 se podle Schnabelové nikterak výrazně nemění. V kontrastu proti bondům se centrální bankéřka zaměřuje na evropské akcie. Dekompozice faktorů v jejich případě ukazuje na jasný vliv dlouhodobých očekávaných zisků, což úplně neodpovídá aktuálním nízkým reálným sazbám spojeným s obavou výhledového ekonomického růstu, ba dokonce s možným strachem ze stagflace.

Zdroj: ECB
Zdroj: ECB

První vysvětlení našeho rozchodu se tak týká rozdílného pohledu na budoucí ekonomický vývoj. Druhé je potřeba hledat v měnové politice. Ta prostřednictvím nákupů aktiv a reinvestic výnosů plynoucích z prostředků před splatností nadále působí vysoce akomodativně a ještě tomu tak nějakou dobu bude. Trhy dle Schnabelové pochopily novou reakční funkci ECB spojenou s revidovanou měnověpolitickou strategií, a počítají tak s přechodným obdobím inflace nad cílem.

To se projevilo například ve výhledu tříměsíční sazby Euribor, u níž pravděpodobnost rychlého nárůstu citelně klesla. Dluhopisové trhy tak sice vnímají riziko vyšší inflace, avšak zároveň chápou, že k tomu, aby šlo o udržitelný nárůst, by bylo potřeba zcela změnit střednědobý výhled, což se minimálně ze strany ECB neděje. S tím, jak bude pokračovat ekonomická obnova a působení proinflačních tlaků, by tak dle Schnabelové mělo nakonec dojít ke zvýšení tržních úrokových sazeb. Trhy budou přitom spoléhat na to, že ECB upraví svou měnovou politiku pouze tehdy, kdy se bude inflace posouvat směrem k 2% cíli ve střednědobém období.

Případný posun například německého desetiletého Bundu nad úroveň nula procent, se kterým letos počítáme, by tak měl přijít spíše z titulu ekonomické obnovy, nikoli z velmi pozvolné normalizace měnové politiky. Spolu s tím by se jisté podpory mohlo dočkat i euro, avšak nadále platí, že s výraznou eurovou rally nepočítáme.

Zdroj: ECB
Zdroj: ECB

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1782 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,59 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1727 do 1,1799 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,28 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 21,46 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,11 až 25,44 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,41 až 21,57 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter