Přírodní katastrofy a možná světová krize

Kolik mohou přírodní katastrofy, jako například zemětřesení či povodně, stát zasažené státy? Pokud nebudeme uvažovat přímé náklady, tak zasažen může být i rating samotné země. Dle posledních informací ratingové agentury S&P může jít o snížení o velikosti až o více jak 2 příčky.

S tím jak Japonsko od minulého pátku sužují povodně, které si již vyžádaly 25 životů a desetitisíce evakuovaných lidí, vydala americká ratingová agentura report o tom, jak mohou obdobné události negativně ovlivnit úvěrové hodnocení zasažených států.

V rámci své první simulace agentura ukázala, že právě Japonsko je jednou ze čtyř zemí, u které hrozí snížení ratingu až od dvě příčky a více, a to při zasažení alespoň jednou přírodní katastrofou za 250 let. V závislosti na intenzitě této události by pak japonská vláda měla vinou horšího ohodnocení ztížený přístup k dodatečným financím.

„Spatřujeme velký potenciál, především v přímých ekonomických škodách a tlaku na zhoršení bonity, v oblasti Pacifiku (konkr. Chile, Kostarika, Ekvádor, Japonsko, Panam, Peru, Filipíny, Tchaj-wan), Karibiku (Kostarika, Dominikánská republika, Panama) a Turecka,“ přepisuje server CNBC slova reportu agentury.

Škodlivost ratingových agentur

Rating Japonska se momentálně pohybuje na úrovni „AA-“, což je v rámci žebříčku S&P o tři příčky níže než maximum „AAA“. I přes současné záplavy je pro zemi vycházejícího slunce mnohem větší hrozbou, a to i z hlediska sražení hodnocení, zemětřesení, jako bylo například to z roku 2012, jež navíc rozpoutalo vlnu tsunami.

Analýza agentury S&P tvrdí, že v Japonsku se silné zemětřesení objevuje alespoň jednou za 250 let a může tak způsobit „silný ekonomický pokles, který bude spojen s následným snížením ohodnocení země až od dvě příčky. To by mohlo mít potenciálně závažné ekonomické a finanční důsledky pro zbytek světa.“

„Následný vývoj po zemětřesení by byl pravděpodobně spojen s narušením obchodních toků a dodávkových kanálů, což by bylo doplněno o hromadný výprodej státních dluhopisů jejich domácími držiteli a o repatriaci japonských finančních aktiv v zahraniční. Ve výsledku by tak mohl být zasažen celkový vývoj globální ekonomiky a finančních trhů,“ odhaduje agentura S&P.

Nejvíce zasaženými zeměmi by byly pravděpodobně rozvojové trhy, a to ve smyslu přímých a nepřímých ekonomických ztrát způsobených přírodní katastrofou. Stejně tak se budou největší škody, a s nimi spojené osekání ratingu, týkat i států, u kterých je pojistné plnění těchto událostí obvykle velice nízké.

Za nejvíce ohroženou zemi byla označena Dominikánská republika s možným osekáním ratingu až o 2,5 příčky z důvodu tropické bouře, v závěsu se pak drží Chile s 2,4 body a Bangladéš s 2,2. Výčet desíti nejohroženějších zemí pak zobrazuje následující tabulka.

Země Katastrofa Snížení ratingu o (stupně)
Dominikánská republika Tropická bouře 2,5
Chile Zemětřesení 2,4
Bangladéš Tropická bouře 2,2
Japonsko Zemětřesení 2,1
Kostarika Zemětřesení 1,8
Vietnam Tropická bouře 1,8
Peru Zemětřesení 1,8
Thajsko Povodně 1,6
Tchaj-wan Zemětřesení 1,3
Turecko Zemětřesení 1,3

Ratingová agentura dále předpovídá, že z hlediska klimatických změn se dá očekávat častější opakování bouří a záplav s tím, jak se bude zvyšovat průměrná teplota. Za nejlepší ochranu proti následkům katastrof  pak bylo označeno zvýšení investic do pojištění proti těmto událostem.

Newsletter