Pro dvě třetiny Čechů je zadluženost státu vysoká

Více než dvě třetiny Čechů si myslí, že zadluženost státu je vysoká. Podle 40 procent je „spíše vysoká“ a 27 procent ji vnímá dokonce jako „velmi vysokou“. Jako „velmi závažný problém“ vnímají zadluženost státu asi dvě třetiny lidí. Ukázal to dnešní průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).  

Více než pětina Čechů vnímá míru zadlužení státu jako odpovídající. Pět procent ji hodnotí jako spíše nízkou, dvě procenta jako velmi nízkou a pět procent lidí nemá na tuto otázku jasný názor. Hodnocení zadluženosti státu je srovnatelné s hodnocením zadluženosti občanů.

Drtivá většina Čechů považuje dluhy a půjčky za přirozenou věc

Míra zadlužení občanů ČR je dlouhodobě vnímána jako vysoká. Více než dvě třetiny si myslí, že je vysoká. „Spíše vysoká“ je pro 46 procent lidí a „velmi vysoká“ zhruba pro čtvrtinu. Podle necelé pětiny dotázaných je úroveň zadlužení občanů odpovídající a nevzbuzuje tedy obavy. Pouze sedm procent všech dotázaných považuje zadluženost Čechů za nízkou a zbývajících pět procent neví.

Současnou zadluženost státu statisticky významně častěji shledávají „velmi vysokou“ lidé z levého kraje politického spektra oproti lidem z pravého okraje.

Newsletter