Americké výnosy středních splatností jsou nejvýše od začátku roku 2020. Výnosová křivka se vinou poklesu delších splatností zploštila. Spread mezi 30letým a 5letým výnosem je nejnižší od února 2019. Dolar je proti euru nejsilnější od května 2020. Měny regionu zpevnily, koruna se obchoduje pod 24,45 za euro.

Proč vsadit právě na Asii?

Zdroj: Depositphotos

V posledních dvou desetiletích se Asie stala hnacím motorem globálního růstu. Demografická situace a digitalizace podpořily ekonomickou a obchodní expanzi, což v roce 2020 sehrálo důležitou úlohu při zvládání krize v souvislosti s pandemií covid-19. Svou roli sehrála i odolná ekonomika regionu. Analytici Fidelity International při pohledu do budoucnosti na postpandemický svět věří, že převládne nový ekonomický řád, přičemž dlouhodobá role Asie jako motoru globálního růstu podle nich bude i nadále pokračovat.

Je již zřejmé, že se objeví noví vítězové díky příležitostem vzniklým z měnících se geografických podmínek a nových trendů. Asijské země s mladší populací a rostoucí střední třídou budou mít v oblasti spotřeby „vítr v zádech“ a nabídnou jedny z nejlepších růstových příležitostí, nejprve v oblasti technologií, později v oblasti volného času a cestování. Ekonomiky se posunou od globalizace k regionalizaci, z čehož budou v daných regionech profitovat země s vysokou populací.

Investoři usilující o dlouhodobý růst a diverzifikaci mají nyní více než kdykoli předtím pádný důvod pro investování v Asii. Avšak vzhledem k očekávané větší volatilitě a rostoucímu škatulkování na vítěze a poražené na úrovni zemí, odvětví i společností bude v příštím desetiletí rozhodující lokální odbornost a selektivní přístup.

V první pětce největších světových ekonomik budou do roku 2024 pravděpodobně čtyři asijské země – Čína, Indie, Japonsko a Indonésie

Zdroj: World, IMF, Statista, data k červenci 2020
Zdroj: World, IMF, Statista, data k červenci 2020

Asie je místem, kde žije 60 % světové populace (4,5 mld. lidí)

Zdroj: worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population
Zdroj: worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population

Jak demografické a technologické faktory ovlivňují růst

S tím, jak se stále více lidí vymaňuje z chudoby, se také zvyšuje úroveň příjmů v celé Asii. Očekává se, že tento nárůst populace střední třídy způsobí v regionu v následujících třech desetiletích značnou poptávku po zboží a službách.2

Díky tomu, že region je v čele technologického sektoru, vnesla digitální revoluce do asijských ekonomik ještě větší dynamiku. V posledních 20 letech stály technologické inovace téměř za třetinou růstu HDP Asie na hlavu.3

„Asijské firmy těží ze současného pokroku v oblasti umělé inteligence (AI), robotiky, kryptografie a velkých dat, který slibuje přetvoření globální ekonomiky a zásadní změnu způsobu, jakým žijeme a pracujeme, stejně jako to v minulých stoletích změnil parní stroj a elektřina,“ říká Tahsin Saadi Sedik, senior ekonom pro oblast Asie a Tichomoří Mezinárodního měnového fondu. „V Asii, stejně jako jinde, digitální revoluce probíhá napříč průmyslovými sektory, od maloobchodu a bankovnictví až po výrobu a dopravu.“

Odhadované spotřebitelské výdaje střední třídy v asijsko-pacifickém regionu

Období 2015 až 2030 v bilionech amerických dolarů v paritě kupní síly z roku 2011:

Zdroj: Fidelity International, Bookings, Vnitřní kruh představuje data pro rok 2015 a vnější kruh představuje data pro rok 2030- OECD Development Centre, 2017.
Zdroj: Fidelity International, Bookings, Vnitřní kruh představuje data pro rok 2015 a vnější kruh představuje data pro rok 2030- OECD Development Centre, 2017.

Rušivé síly urychlily růst

V roce 2020 celosvětový lockdown kvůli nemoci covid-19 urychlil poptávku po různých službách a široce prospěl firmám se spolehlivou online nabídkou. Mnoho z těchto firem je z Asie, stejně jako mnoho akciových titulů z celé řady sektorů, u nichž se očekává, že budou profitovat z přijetí technologie 5G.

V Číně zvýšila práce z domova potřebu cloudových služeb, které jsou stále v plenkách a zralé pro expanzi; používání mobilního telefonu vzrostlo na více než pět hodin denně a čas strávený hraním her Honor of Kings a Game for Peace od společnosti Tencent vzrostl v porovnání s předchozími měsíci na dvojnásobek až trojnásobek. Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích se už nějakou dobu uplatňuje „sociální distanc“, je pravděpodobné, že tyto trendy dále zrychlí.

„Očekáváme, že tato situace postaví Asii do čela digitální revoluce a díky výhodě velkého množství mladší domácí populace povede k oživení a podpoře globálního ekonomického růstu,“ podotýká Dhananjay Phadnis, manažer fondů Fidelity International.

Odolnost dodavatelského řetězce

Covid-19 také urychlil již rozvíjející se trendy napříč všemi dodavatelskými řetězci. Z krátkodobého hlediska vnitroasijský obchod, s tím, jak se obchodní a ekonomická aktivita v regionu zotavuje ze svého dna z počátku roku, akceleruje. Vzhledem k tomu, že odvětví a vládu ovlivňují poznatky o pandemii, snazší dostupnost se bude stávat rozhodujícím faktorem pro překonání omezení v cestování a dopravě v dodavatelských řetězcích.

„Z dlouhodobého hlediska věříme, že narušení dodavatelských řetězců během pandemie covid-19 spolu s geopolitickým napětím povede k více regionálnímu obchodnímu přístupu.

Očekáváme vzestup regionálních ekonomických center, kde rostoucí poptávka z velkých ekonomik, jako jsou Čína nebo Indie, podněcuje růst v dalších okolních rozvíjejících se zemích. Tento posun v dodavatelských řetězcích bude přínosem pro asijské země s velkými domácími ekonomikami, velkými sousedními ekonomikami a rostoucí střední třídou,“ říká Dhananjay Phadnis.

Neustále se měnící ekonomické prostředí

Na akciové a sektorové úrovni jsme zaznamenali vzestup digitálních inovací v Asii, kde čínští internetoví giganti Baidu, Alibaba a Tencent šlapou na paty svým protějškům FAANG (Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, Google) z USA. Tito hráči s velkou kapitalizací jsou součástí asijského trendu technologických firem.

Nedávno došlo k prudkému nárůstu nových digitálních firem, které se však dosud neobjevily v širších tržních indexech. Investoři, kteří chtějí profitovat z technologických inovací a růstu v regionu, musí hledat nad rámec zavedených akciových titulů a indexů. Tři z deseti největších pozic v indexu MSCI AC Asia ex Japan pocházejí ze sektoru informačních technologií.

Věnují investoři dostatečnou pozornost Asii?

Navzdory silným ekonomickým a demografickým trendům v tomto regionu jsou asijské společnosti nedostatečně zastoupeny v globálních akciových indexech. V indexu MSCI AC Asia (ex-Japan) tvoří asijské akcie (bez Japonska) pouze 10,3 % indexu.4 Když vezmeme v úvahu, že takovéto indexy jsou používány jako benchmarky, mnoho investorů se může dočkat nedostatečně vyvážené alokace do asijských akcií.

Je potřeba aktivní přístup

„Pokud své investice alokujete do Asie prostřednictvím tržního indexu, kterému dominují komoditní a průmyslové společnosti, můžete přijít o budoucí faktory růstu. Zdravotní péče, spotřební zboží a služby jsou v indexech vážených tržní kapitalizací nedostatečně zastoupeny a velká část indexu je stále zatížená státními podniky a společnostmi „staré ekonomiky“,“ vysvětluje Dhananjay Phadnis.

„Aktivní správci, kteří se nemusí držet indexu, mohou uchopit tyto příležitosti, protože k alokaci kapitálu přistupují s výhledem do budoucnosti a snaží se investovat do společností, které mají předpoklady k tomu, aby mohly těžit z dlouhodobého strukturálního vývoje,“ dodává Dhananjay Phadnis.

Ještě před pandemií covid-19 se očekávalo, že sektor čínské zdravotní péče bude mít do roku 2030 hodnotu 2,4 bilionu USD.5 Zatímco zdravotní péče v USA je podle tržní kapitalizace druhým největším sektorem, v Číně je na osmém místě, což naznačuje, že tento sektor je zde stále v rané fázi svého vývoje a je připraven vykázat silný budoucí růst, což hovoří o důležitosti tohoto sektoru v kontextu asijského růstu.

Odborný přístup k nejlepším investičním příležitostem v Asii

Fidelity působí v Asii lokálně již více než 50 let. Hluboká znalost asijských trhů a ponoření se do místní kultury poskytuje společnosti Fidelity jedinečný pohled na faktory, které formují výnosy na tomto dynamickém trhu. Společnost Fidelity čerpá informace od více než 40 analytiků z celého regionu a pro objevení skvělých firem používá přístup založený na výzkumu.

1. worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population 

2. Brookings Institution, The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class, 2017. 

3. Údaje MMF, The Digital Revolution in Asia, duben 2019. 4. Fidelity International/MSCI All Worlds Index, 31. července 2020. 

5. China Daily, https://www.chinadaily.com.cn/life/2017-08/15/content_30638162.htm. 

6. Výroční zpráva TSMC za rok 2018.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter