Euro proti dolaru oslabuje pod 1,0700 EURUSD. Z měna regionu oslabuje zlotý a forint. Koruna se obchoduje poblíže hranice 24,60 za euro odpovídající dnešní otevírací ceně.

Ptáte se: Aktuální situace kolem Sberbank CZ

Zdroj: Depositphotos

V poslední době jsme byli osloveni klienty v souvislosti s úvěrovými smlouvami uzavřenými se Sberbank CZ nebo v souvislosti s finančními prostředky uloženými na účtech u této banky.

Česká národní banka dne 28. února 2022 oznámila Garančnímu systému finančního trhu, že Sberbank CZ není schopna plnit své závazky vůči oprávněným subjektům. Chápeme, že tato neschopnost byla vyvolána spíše nedostatkem likvidity než nadměrným zadlužením banky. Z veřejných zdrojů jsme se dále dozvěděli, že se Sberbank CZ bylo zahájeno správní řízení, které může vést k odejmutí licence.

Podobné situace ve Sberbank byly v jiných zemích řešeny odlišně, např. rakouská dceřiná společnost banky je v úpadku; podíly v chorvatských a slovinských dceřiných společnostech banky byly převedeny na další významné místní banky a místní pobočky Sberbank obnovily provoz předminulý týden.

Praktickým důsledkem pro Sberbank je omezení nebo nemožnost převodů peněz, otevírání nových účtů, přijímání vkladů, převodů aktiv nebo zatížení aktiv právy třetích osob.

I v případě, že Sberbank ztratí licenci, musí nadále dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy a příslušnými smlouvami. Výplata vkladů Garančním systémem finančního trhu a omezené vyplácení náhrad pojištěných vkladů byly zahájeny 9. března 2022 prostřednictvím určených poboček Komerční banky. Klienti s hypotečními a jinými úvěry mají jako doposud povinnost splácet úvěry v dohodnutých splátkách, ale banka by měla umožnit refinancování těchto úvěrů jinou bankou. Úvěry poskytnuté podnikatelským subjektům budou řešeny hlavně v závislosti na smluvních ujednáních, např. započtení vkladů proti stávajícímu dluhu.

 

Tento článek nepředstavuje právní nebo jiné poradenství.

Zdroj: PRK Partners

Newsletter