Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Region střední a východní Evropy jako klíčová destinace pro soukromý a rizikový kapitál

Zdroj: 0100 Conference CEE

Navzdory současným geopolitickým rizikům se investiční prostředí střední a východní Evropy jeví jako dynamické a zajímavé jak pro správce fondů, tak pro kvalifikované investory. Region nabízí unikátní kombinaci výhod včetně nižších provozních nákladů, kvalifikované pracovní síly a podpůrného regulačního prostředí, což pro investory v oblasti soukromého kapitálu a rizikového kapitálu představuje významnou příležitost. Na tom se shodují hlavní hráči tohoto segmentu, kteří se objeví na 13. ročníku konference 0100 Conference CEE, která se koná od 14. května do 16. května v Praze. Roklen24 je mediálním partnerem akce. 

„Region střední a východní Evropy je investičně atraktivní. Investorům zaměřujícím se na rozvojové trhy nabízí zhodnocení a vytváří ochranu proti rizikům vyspělých trhů. Přináší celou řadu výhod, jako jsou nižší provozní náklady, kvalitní pracovní síla, silný podnikatelský duch a podpůrné regulační prostředí. Růst HDP regionu navíc neustále přesahuje průměr EU, což odráží jeho dynamické hospodářské prostředí a odolnost. Investoři tak mohou těžit z trvale rostoucích trhů,“ vysvětluje Deimantė Korsakaitė, ředitelka společnosti INVL Baltic Sea Growth Fund, předního správce aktiv z Pobaltí.

Zdroj: 0100 Conference CEE

Pro využití všech těchto výhod Korsakaitė zdůrazňuje důležitost investování s místními menšími a středními správci fondů se silným týmem. „Místní správci fondů čerpají ze silných kořenů na trhu, vztahů a know-how. Díky tomu čelí menší konkurenci, jsou schopni provádět složité transakce s místními zakladateli a podnikateli, a to vše dokážou využít k dosažení nadprůměrných výnosů.“

Alexander Galitsky, spoluzakladatel a ředitel společnosti Almaz Capital, zdůrazňuje důležitost nižších nákladů na práci a příznivé daňové prostředí pro VC a PE společnosti. „Loajalita týmů startupů, kterou je těžké najít v Silicon Valley, je klíčovým prvkem. Jakmile vidím silný a loajální tým stojící za původním nápadem zakladatele, všechny obavy mizí,“ doplňuje Galitsky.

„Nehledě na všechny zmíněné atributy, investiční potenciál regionu střední a východní Evropy stále není plně odhalen. Cílem konference 0100 Conference CEE je odhalit tento potenciál a představit ho zbytku Evropy a světa. Za osm let, během kterých spojujeme investory a správce fondů s touto oblastí, jsme byli svědky vzestupu dospívajících podniků s mezinárodními ambicemi a podnikatelů, kteří chtějí region dostat na novou úroveň. Ve společnosti Zero One Hundred Conferences jsme velmi hrdí, že jsme součástí tohoto úsilí,“ říká Pavol Fuchs, výkonný ředitel společnosti Zero One Hundred Conferences.

Zdroj: 0100 Conference CEE

Soukromý kapitál v regionu střední a východní Evropy

„Naše diskuze s investory z celého regionu potvrzují pozitivní výhled pro rok 2024 a touhu po širší expozici v oblasti soukromého kapitálu. Vedle hledání odolných strategií pozorujeme také rostoucí poptávku po regionální diverzifikaci. Evropa a USA se ukazují jako preferované regiony, neboť je investoři považují za nejvíce vyspělé trhy soukromého kapitálu na světě. Zejména USA jsou vnímány jako země v určité míře izolovaná od přímého dopadu geopolitického napětí a inflačního tlaku,“ vysvětluje David Schäfer, výkonný ředitel společnosti Munich Private Equity Partners.

Nicméně, z obecnějšího hlediska je v mysli investorů vždy na prvním místě likvidita. „Převládající makroekonomické výzvy změnily prostředí odchodu soukromého kapitálu. To způsobilo, že správci fondů odkládali odprodeje podniků a omezili dostupnost kapitálu pro nové investiční příležitosti. To platí zejména pro větší část trhu, kde je vstup na burzu běžným výstupním kanálem. Přesto, soudě dle toho, že investice zahájené během recese nebo bezprostředně po ní se historicky ukázaly jako pozoruhodně silné, zájem o private equity zůstává vysoký,“ uzavírá Schäfer.

Zdroj: 0100 Conference CEE

Na v pořadí 13. ročníku 0100 Conference CEE se sejde přes 350 investorů fondu soukromého kapitálu/ rizikového kapitálu, správců fondů a odborníků průmyslu. Akce se koná od 14. do 16. května v hotelu NH Collection Prague Carlo IV Senovážné nám. 13, Praha 110 00.

Pro mediální registraci kontaktujte laura@0100conferences.com.

O společnosti Zero One Hundred Conferences

Zero One Hundred Conferences je předním poskytovatelem offline a online akcí pro hráče PE & VC v různých oblastech Evropy s celosvětovým dosahem. Během posledních 8 let pořádala společnost 49 akcí s 1500+ řečníky, 6500+ investory a 11500+ účastníky. Místa těchto událostí byla Amsterdam, Berlín, Lucemburk, Dublin, Kodaň, Řím, Vídeň, Tallinn, Limassol, Praha a Bratislava.

Zdroj: 0100 Conference CEE

Newsletter