Riziko (nejen) penzijních fondů a potenciálně silnější dolar

Dolar, ve vyjádření dolarového indexu, letos zpevnil o bezmála 2 %. I přesto, že sázka na silnější zelené bankovky nebyla na začátku roku tou nejfrekventovanější, mnozí obchodníci začínají vidět celou situaci jinak. K silnější americké měně by vedle ostatních katalyzátorů mohly přispět například penzijní, resp. dluhopisové, fondy či pojišťovny, které rostoucí náklady dolarového zajištění začínají nutit k rizikovějšímu chování na trhu.

Síla dolaru je v posledních týdnech podporována nejen relativně lepší kondicí (a výhledem) americké ekonomiky, a to zejména ve srovnání s eurozónou či Japonskem, ale také citelně holubičím obratem velké většiny světových centrálních bank. Vedle posilování americké měny v tomto roce pozorujeme rovněž nárůst nákladů na zajištění. To se týká zejména japonských a evropských investorů, kteří chtějí zajistit svou expozici na amerických aktivech. V prvním případě se annualizované náklady tříměsíčního zajištění vyšplhaly až na 2,9 %, ve druhém pak na až na 3,1 %. 

Pokud tyto náklady srovnáme s americkou výnosovou křivkou, vidíme, že převyšují výnosy většiny všech bondů od jednoměsíčního až po 30letý. Jestliže tedy uvažujeme například penzijní fond či pojišťovnu primárně se zaměřující na méně rizikové instrumenty, jakou jsou právě státní dluhopisy, náklady zajištění dolarové expozice převýší plynoucí výnos v případě, že ho daný subjekt hodlá držet do splatnosti. Podle grafu je patrné, že euroví obchodníci dosáhnou se zajištěním při investici do 10letého Treasury výnosu -0,5744 %, ti japonští pak -0,4456 %. Situace tak zmíněné subjekty nutí k rizikovějšímu chování na trhu, kdy dochází ke skupování aktiv, aniž by se kupující jakkoliv zajistili.

Tento proces by se mohl ve výsledku stát potenciálním katalyzátorem dolarových zisků. Na druhou stranu ale existují i rizika. Pokud by dolar začal náhle oslabovat, resp. domácí měna obchodníka posilovat, obchodníci držící dolarová aktiva bez zajištění by se jich mohli začít zbavovat. Výsledkem toho by mohl být opětovný nárůst volatility devizových trhů, která se aktuálně nachází na zhruba 5letých minimech. Všeobecně tedy platí, že méně zajištění na trzích nese potenciál vyvolat více nerovnováh a výkyvů trhů s nimi spojených.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter