Riziková hra pánů Vávry a Watzkeho, za kterou nejspíš zaplatí retailový investor

Zdroj: Depositphotos

Finančník a guru retailového investování v Česku z posledních let Radovan Vávra se rozhodl získat financování pro společnost SimpleCell Networks a.s., kterou spoluvlastní, formou tokenů vydaných na platformě XIXOIO.

O společnosti XIXOIO a pochybnostech ohledně jejího podnikání toho již bylo napsáno hodně. XIXOIO samo určuje hodnotu svého tokenu XIX, který není obchodovatelný nikde na sekundárním trhu a holedbá se zvýšením jeho hodnoty o stovky procent za minulá období, což je samo o sobě alarmující.

Rád bych se však zaměřil na samotnou společnost SimpleCell a její plánovanou tokenizaci za účelem výroby chytrých elektroměrů. Investice by měla obsahovat, tak, jak je například prezentujeme na Fundliftu, několik stěžejních informací, které dodají investorovi komfort rozhodnutí se pro ni:

  1. Business plán: V případě růstových projektů je složité se dívat do budoucnosti. Je to však zároveň nezbytné pro posouzení každé investiční příležitosti. Bez business plánu investor neví, na jako dlouho budou prostředky společnosti stačit, jestli bude potřebovat další financování nebo kdy může očekávat návratnost investice.
  2. Valuace společnosti: V případě podílových investic je třeba jasně definovat valuaci společnosti před vstupem investora, a to včetně základů pro její výpočet.
  3. Důvod zvolení formy investice: Z poskytnutých informací by mělo být zřejmé, proč společnost volí tu formu financování, ke které se uchýlila.
  4. Vnější faktory: K tomu, aby si potenciální investor udělal co nejlepší obrázek o dané investici, je potřeba dodat dostatek informací o konkurenci, situaci na trhu, společnostech, se kterými spolupracujete, a dalších faktorech stěžejních pro budoucnost podnikání.

 

Pojďme se teď stejným okem podívat na informace, které zatím máme k plánované tokenizaci společnosti SimpleCell. Prezentovaný záměr s sebou nese několik negativních znamení, která vzbuzují otázky nad chystanou emisí.

Neexistující business plán

Sám Vávra dle svých slov neví, jak celý projekt dopadne, neumí ho namodelovat a styděl by se to dávat do excelu a prezentovat investorům. Velmi dobře ale ví, že chce pro SimpleCell na rozvoj získat až 200 mil. Kč.

Pokud společnost nemá business plán a sama neumí záměr namodelovat, jak ví, kolik peněz bude na rozvoj potřebovat? Na jaký časový horizont jí bude taková částka stačit? Co když bude na překlopení do černých čísel potřeba pouze polovina? Kdy plánuje investorům začít vracet investované prostředky?

Valuace společnosti SimpleCell

Jakou má společnost hodnotu? Jak velkou část společnosti si budoucí držitelé tokenu za oněch 200 mil. Kč koupí? Hodnotu společnosti si při emisi určí sama společnost a její kreativita není nijak omezena.

Pojďme se alespoň podívat na to, jak se společnosti SimpleCell dařilo v posledních letech. Níže najdete zveřejněné výsledky společnosti SimpleCell v letech 2018 – 2020. Pouze za tyto tři roky byla schopna společnost vygenerovat ztrátu více než 80 mil. Kč, její celkové tržby za stejné období potom byly lehce přes 13 mil. Kč.

Zdroj: Simple Cell
Zdroj: SimpleCell

Z těchto čísel je zřejmé, proč pan Vávra neoslovuje s možností investice venture kapitálové fondy, banky nebo třeba finančně gramotnou veřejnost formou crowdfundingu. Jen málo příčetných racionálně smýšlejících investorů by v tuto chvíli společnost ohodnotila alespoň na oněch 200 mil. Kč, které SimpleCell plánuje tokenizací získat.

Důvod zvolení financování formou tokenikace

Společnost SimpleCell historicky vydala dluhopisy za 50 mil. Kč. Proč se tedy opět nevydat touto ověřenou cestou?

Na tuto otázku Radovan Vávra odpověděl, že již vydané dluhopisy jsou úročeny sazbou 6 % a vzhledem ke zvýšení úrokových sazeb by se již společnosti nepodařilo financování získat tak levně. V rámci emise tokenů pak společnost nebude vázána žádným příslibem vracení prostředků, bude tedy mít naprosto volnou ruku bez nutnosti investici splácet.

Vnější faktory – napojení na IoT síť, která je ve velkých finančních problémech

Francouzská společnost Sigfox, na jejíž technologii přístroje SimpleCell fungují, v lednu zažádala o ochranu před bankrotem. Její poslední zveřejněné výsledky?

  • Tržby 24 mil. EUR
  • Čistý zisk/ (-)ztráta -91 mil. EUR
  • Finanční zadlužení 118 mil. EUR

Koncept tokenizace v podání pánů Vávry a Watzkeho přináší téměř neomezené možnosti nastavení podmínek pro emitenta včetně bezmezného vydávání dalších tokenů za cenu, kterou si určí sama společnost, a bránění jejich další likvidity. Celé schéma se bude velmi pravděpodobně řídit poučkou “Heads – I win, tails – you lose.” Neboli volně přeloženo do češtiny: “Když na minci padne panna, vyhraju. Když padne orel, ty prohraješ.” Samotnou investicí se tak může velká část rizika přenést na držitele tokenu, zatímco v případě úspěchu si jeho většinu vychutnají původní investoři.

V posledních dnech se společnost XIXOIO rozhodla tokenizaci společnosti Simple Cell odložit kvůli válce na Ukrajině a neschopnosti odhadnout, jaký bude mít dopad na dodavatelsko-odběratelský řetězec. Zároveň se p. Watzke vyjádřil v tom smyslu, že komunitu nechce vystavovat nadměrnému riziku, které však s sebou takto strukturovaná investice vždycky ponese.

Nezbývá než doufat, že se k potenciálním investorům z řad široké veřejnosti dostane před datem emise sada jednoznačných informací, ze které se půjde o investici kvalifikovaně rozhodnout a obchodníci XIXOIO nebudou investici tlačit přes emoce.

Zdroj: SimpleCell, XIXOIO

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter